Wouter Hoeffnagel - 12 mei 2015

‘Tweederde van de Zzp’ers is slecht verzekerd’

Nederland telt op dit moment zo’n 941.000 zzp’ers. Twee derde van deze groep heeft geen arbeidongeschiktheidsverzekering (AOV). In de afgelopen tien jaar heeft bijna drie op de tien zzp’ers zijn AOV juist opgezegd.

Dit blijkt uit onderzoek van de ZZP Barometer onder 649 zzp’ers in opdracht van Zelf.nl. 49,2% van de zzp’ers vindt het belangrijk verzekerd te zijn tegen inkomensverlies. De helft (49,9%) van de zelfstandigen maakt zich zelf eens zorgen over de toekomst met betrekking tot inkomen.

Lang niet iedereen is verzekerd
Lang niet alle zzp’ers zijn echter daadwerkelijk verzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) komt het meest voor onder zzp’ers (55,7%), al is het aantal zzp’ers met een dergelijke verzekering sinds 2012 met 3,5% gedaald. Ook een overlijdensrisicoverzekering is met 44,7% relatief populair. Ook is is echter sinds 2012 een daling zichtbaar (-4,7%). De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (37,8%) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (36,2%) maken de sterkste dalingen mee (respectievelijk -18% en -28,7%).

81,7% van de zzp’ers stelt vakkundig advies belangrijk te vinden bij het afsluiten van een verzekering. Het onderwerp komt tijdens gesprekken met de accountant (2%) of tijdens het inschrijven bij de KvK (7%) nauwelijks ter spraken. Het overgrote deel van de zzp’ers (40,8%) oriënteert zich pas na het opzetten van het bedrijf op verzekeringen. Dit gebeurt vooral via internet. “Er zijn steeds meer online verzekeringen die minder kosten en die goed worden uitgelegd”, legt initiatiefnemer Jeroen Sakkers uit.

Zelf geld sparen
“De hoge kosten en complexiteit van verzekeringsproducten zorgen ervoor dat de zzp’er deze niet afneemt”, aldus Jeroen Sakkers. Zzp’ers kiezen er daarom vaak voor zelf geld te sparen om onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen. 44,1% heeft meer dan 20.000 euro opgepot. Tegelijkertijd heeft 21,8% helemaal geen spaargeld opgebouwd.

Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER