Wouter Hoeffnagel - 06 januari 2016

Recordaantal ondernemingen in Nederland

Nog nooit eerder waren er zoveel bedrijven gevestigd in Nederland. Eind 2015 waren er 1.777.183 ondernemingen geregistreerd in Nederland. Dit is 385.212 meer dan begin 2012. In totaal zijn er 188.169 nieuwe ondernemingen gestart in 2015, 1% meer dan in 2014.

Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De stijging wordt vooral veroorzaakt door het groeiend aantal zzp’ers in ons land. In 2015 nam het aantal zzp’ers met 6% toe tot 928.279. In absolute aantallen gaat het om een stijging van 51.397.

Meer parttime zzp’ers
Ook het aantal parttime zzp’ers groeit. Deze groep geeft bij hun inschrijving bij de KvK aan dat zij maximaal 15 uur per week besteden aan hun eigen onderneming. Het aantal parttime zzp’ers komt per 1 januari 2016 uit op 452.202, een stijging van 4% ten opzichte van 1 januari 2015.

Ook het mkb (2 tot en met 249 werknemers) is licht gestegen. Het aantal mkb-ondernemingen steeg van 421.713 begin 2015 naar 422.265 bedrijven begin 2016. Het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) steeg met 1% van 1.417 naar 1.437 ondernemingen.

65 jaar of ouder
Steeds meer ondernemers zijn 65 jaar of ouder. In totaal ging het om 117.114 ondernemers, wat neer komt op 7,9% van het totaal aantal ondernemers in Nederland. In 2010 lag dit aantal nog op 56.598 ondernemers. Het KvK stelt dat het onduidelijk is waardoor deze trend is ontstaan. Het kan zijn dat mensen na hun 65ste als ondernemer willen doorwerken, maar het kan ook dat ondernemers na hun 65ste maar moeilijk een opvolger kunnen vinden die hun bedrijf wil overnemen.

Ook het aantal vrouwelijke ondernemers is relatief gegroeid. Begin 2010 telde ons land nog 355.679 vrouwelijke ondernemers, wat neer komt op 31,9% van het totaal aantal ondernemers. Dit percentage ligt dit jaar op 35,1%. Nederland telde op 1 januari 2016 519.613 vrouwelijke ondernemers. Vooral bij parttime ondernemers neemt het aantal vrouwen toe. Hier ligt verhouding tussen mannen en vrouwen op 60/40. Het KvK verwacht dat de verhouding in de komende jaren verder naar elkaar toe zal groeien.

Faillissementen
Het aantal faillissementen in Nederland is in 2015 met 25,5% afgenomen ten opzichte van 2014. In 2015 gingen 5.145 ondernemingen failliet, ten opzichte van 6.093 in 2014.

SLTN Vierkant Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023