Wouter Hoeffnagel - 15 februari 2016

Gebruik van de hybride cloud stijgt

Steeds meer bedrijven kiezen voor de hybride cloud. Waar in 2014 nog 58% van de bedrijven de hybride cloud had omarmd, lag dit percentage in 2015 op 71%. Vooral het toenemende gebruik van de private cloud draagt hieraan bij. Het gebruik van de private cloud is gestegen van 63% naar 77%.

Dit blijkt het uit RightScale 2016 State of the Cloud rapport, waarvoor 1.060 respondenten zijn ondervraagd. Gemiddeld maken cloud gebruikers gebruik van 6 verschillende clouds. Het gaat hierbij om 1,5 public clouds en 1,7 private clouds. Daarnaast experimenteren zij met nog eens 1,5 public clouds en en 1,3 private clouds.

Meer virtuele machines in de cloud

Steeds meer virtuele machines worden door bedrijven ondergebracht in de cloud. Van de grootzakelijke gebruikers geeft 17% aan dat hun bedrijf meer dan 1.000 virtuele machines (VM’s) in de public cloud heeft draaien. Dit percentage lag in 2014 nog op 13%. Het aantal VM’s in de private cloud is nog harder gestegen: van 22% in 2014 naar 31% in 2015.

Beveiliging wordt niet langer gezien als de grootste uitdaging rond de cloud, al wordt dit onderwerp nog steeds door 29% genoemd. Een gebrek aan resources of expertise wordt door 32% gezien als belangrijkste uitdaging, waarmee dit onderwerp dit jaar op de eerste plek eindigt. Ook het beheer van de kosten gerelateerd aan de cloud blijkt een uitdaging. 26% van de bedrijven noemt dit de grootste uitdaging rond de cloud. RightScale stelt dat maar weinig bedrijven echt actie ondernemen om de kosten rond de cloud te optimaliseren, bijvoorbeeld door overbodige workloads te elimineren of met goedkopere cloud providers in zee te gaan. Hier liggen volgens het bedrijf dan ook kansen.

DevOps en Docker

DevOps en Docker zijn populair. Het gebruik van DevOps is gestegen van 66 tot 74%. Als we alleen kijken naar grootzakelijke gebruikers geeft zelfs 81% aan DevOps te hebben omarmd. Het gebruik van Docker is verdubbeld. Waar in 2014 nog 13% van Docker gebruik maakte ligt dit percentage dit jaar op 27%. 35% van de respondenten heeft daarnaast plannen Docker te gaan gebruiken.

Amazon Web Services (AWS) blijft de populairste cloud provider. 57% van alle respondenten kiest voor AWS, net zoveel als in 2014. Het gebruik van AWS onder grootzakelijke gebruikers is gestegen van 50% naar 56%, terwijl het gebruik onder kleine bedrijven juist afnam van 61% naar 58%. Azure heeft populariteit gewonnen. Het gebruik van Azure IaaS is gestegen van 12% naar 17%, terwijl het gebruik van Azure PaaS is gegroeid van 9% naar 13%.

VMware vSphere

VMware vSphere is populair onder gebruikers van de private cloud. 44% van alle respondenten geeft aan vSphere in te zetten als private cloud. OpenStack en VMware vCloud Suite hebben beide flink aan populariteit gewonnen. Beide hebben 19% marktaandeel in handen.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024