Wouter Hoeffnagel - 10 januari 2020

NetApp: Eenvoud en flexibiliteit in 2020 centraal bij aanschaf technologie

NetApp: Eenvoud en flexibiliteit in 2020 centraal bij aanschaf technologie image

NetApp verwacht dat de roep om eenvoud en flexibiliteit in 2020 sterk zal toenemen. Eenvoud en flexibiliteit zullen centraal staan bij de aanschaf van nieuwe technologie. Dat betekent dat leveranciers flexibele technologieën moeten bieden, waarbij een klant zelf kan kiezen hoe hij oplossingen wil inzetten. Dat is vooral belangrijk nu IT-afdelingen af willen van onderhoud en hardware, en de voorkeur geven aan pay-as-you-go-modellen.

2019 was een jaar van innovatie en disruptie. Dat gold niet alleen voor de IT-branche, maar ook voor bedrijven in het algemeen. Nu de hybrid multicloud zich heeft bewezen als de norm voor IT-architecturen van grote bedrijven, staan organisaties wereldwijd onder druk om hun infrastructuur te moderniseren. Modernisering is de manier om tastbare resultaten te boeken met behulp van data-intensieve applicaties en workloads.

Meer en meer vervangen bedrijven hun on-premise-omgeving voor public-cloudservices, bouwen ze private clouds en stappen ze in hun datacenter over van disk naar flash. Deze veranderingen bieden een enorm potentieel, maar zorgen onbedoeld ook voor meer IT-complexiteit. Tegen deze achtergrond voorziet NetApp voor 2020 de volgende technologietrends:

1. Nieuwe AI-gedreven IoT-initiatieven door opkomst 5G

De opkomst van 5G zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van door artificial intelligence (AI) aangedreven internet of things-initiatieven (IoT). Edge computing kan nog disruptiever worden dan de cloud. De opkomst van 5G stimuleert het gebruik van laaggeprijsde sensors en AI-applicaties. Hiermee wordt een basis gelegd voor IoT-omgevingen met een hoge bandbreedte en intensief gebruik van AI. Deze omgevingen gaan naar verwachting voor een enorme innovatiegolf zorgen.

5G is precies wat IoT in combinatie met AI nodig heeft. Het zal nog wel even duren voordat 5G in Nederland breed beschikbaar is. Niettemin zullen er in 2020 al veel bedrijven investeren in de ontwikkeling van edge computing, waardoor IoT en AI een realiteit worden. Dat zal leiden tot nieuwe gebruiksmogelijkheden op basis van intelligente, directe en autonome besluitvormingstrajecten, en supersnelle verbindingen.

Deze innovatiegolf hangt wel af van het feit of bedrijven inderdaad een hoge prioriteit geven aan edge computing. Dat betekent automatisch minder aandacht voor infrastructuur en datamanagement. Edge devices zijn nu nog met name home devices, zoals een thermostaat of een draadloze speaker. Maar we zien nu ook andere varianten ontstaan, zoals zonnepanelenvelden die via IoT worden verbonden. Dat betekent dat datacenters meer naar de edge zullen verschuiven. En dat platformen, zoals Artificial Intelligence for IT operations (AIOps), nodig zullen zijn om complexe omgevingen binnen edge, core en cloud te monitoren.

2. De impact van blockchain neemt toe

De impact van blockchain neemt toe nu het gebruik van niet te wijzigen ledgers verder gaat dan alleen bij cryptovaluta. Blockchain is inmiddels veel meer dan de bitcoin. Het benutten van niet te wijzigen ledgers kan een transformatie teweegbrengen, die veel dieper gaat dan de huidige impact van cryptomunten op blockchain in de finance-industrie.

Hoewel de hype rond cryptovaluta nog steeds niet over is, zien we ook dat bedrijven al verder kijken en de mogelijkheden van blockchain op waarde schatten. In 2020 zal er een omslag plaatsvinden en gaan bedrijven ledgers op basis van Hyperledger in gebruik nemen. Blockchain wordt steeds volwassener en gaat ‘mainstream’. Bijvoorbeeld in de zorgsector om elektronische patiëntendossiers aan te leggen.

Blockchain en niet te wijzigen ledgers gaan naar verwachting leiden tot een flinke transformatie. Die zal niet – zoals nu door cryptovaluta – beperkt blijven tot de financiële sector. Nieuwe datamanagement- en compute-mogelijkheden gaan zorgen voor investeringen op dit gebied in nieuwe applicaties en samenwerking.

3. Commodity-hardware en software-defined infrastructuurvirtualisatie

De op hardware gebaseerde, configureerbare architectuur gaat het afleggen tegen commodity-hardware en op software gebaseerde infrastructuurvirtualisatie. Continue verbeteringen in de prestaties van commodity-hardware, op software gebaseerde virtualisatie en microservice-softwarearchitecturen zorgen ervoor dat de voordelen van configureerbare architecturen veelal wegvallen. Deze laatste zullen met name nog terug te vinden zijn in zeer gespecialiseerde datacenters.

Op hardware gebaseerde, configureerbare architectuur wordt momenteel gehypet als de volgende stap op het gebied van Hyperconverged Infrastructure (HCI). Deze architectuur maakt het mogelijk om CPU’s, netwerkkaarten, workload accelerators en storage-resources te distribueren over een rackarchitectuur en te verbinden met PCIe-switches met een lage latency. De configureerbare architectuur heeft weliswaar potentieel, maar standaardisatie en adoptie ervan gaan langzaam. In de tussentijd bieden op software gebaseerde virtualisatie van storage en op software gebaseerde (maar met hardware geaccelereerde) compute-oplossingen en oplossingen voor netwerkvirtualisatie dezelfde flexibiliteit als configureerbare architecturen, maar tegen lagere kosten en met steeds betere prestaties.

In 2020 zullen er zeker pogingen worden gedaan om een volwaardig, op hardware gebaseerd compute-model te bouwen. Maar de meeste organisaties kunnen toch het beste kiezen voor een combinatie van een moderne HCI-architectuur en op software gebaseerde virtualisatie en containerisatie.

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER