Wouter Hoeffnagel - 14 januari 2021

Gartner: Bestedingen aan wearables met ruim achttien procent gestegen

Eindgebruikers geven wereldwijd in 2021 zo'n 81,5 miljard dollar uit aan wearables. Dit is een stijging van 18,1% ten opzichte van 2020, toen 69 miljard dollar werd besteed. De stijging os onder meer toe te schrijven aan de toegenomen hoeveelheid thuiswerkers en groeiende interesse in het monitoren van gezondheid tijdens de COVID-19 pandemie.

Dit voorspelt Gartner. "De introductie van gezondheidsmetingen om zelf COVID-19 symptomen in de gaten te houden in combinatie met toegenomen interesse vanuit consumenten in hun persoonlijke gezondheid en welzijn tijdens de wereldwijde lockdowns is een significante kans gebleken voor de wearables markt", zegt Ranjit Atwal, senior research director bij Gartner. "Met name oorgedragen apparaten en smartwatches laten sterke groei zien nu consumenten op deze apparaten vertrouwen voor werken op afstand, fitnessactiviteiten, het monitoring van hun gezondheid en meer."

Meer uitgaven aan oorgedragen apparaten

De uitgaven aan oorgedragen apparaten is in 2020 met 124% gestegen tot 32,7 miljard euro. Naar verwachting stijgen de bestedingen in 2021 opnieuw en komen uit op 39,2 miljard dollar. Gartner schrijft deze groei in belangrijke mate toe aan thuiswerkers die hun koptelefoon vernieuwen voor videobellen en consumenten die koptelefoons kopen voor gebruik bij hun smartphones.

gartner-wearables-2019-2022.png

De bestedingen aan smartwatches zijn met 17,6% gestegen tot 21,8 miljard dollar in 2020. De groei van het segment is vooral toe te schrijven aan nieuwe gebruikers die de markt betreden. Gartner verwacht dat de groei in 2021 doorzet nu nieuwe processortechnologie beschikbaar wordt en verbeteringen aan accu's voor een langere batterijduur en kortere laadtijden zorgen.

Slimme patches

Slimme patches zijn in de nieuwste voorspelling van Gartner als een nieuwe categorie toegevoegd aan de wearables-markt. Gartner verwacht dat dit segment in 2021 een forse groei laat zien. Slimme patches zijn niet-invasieve sensoren voor het monitoren van gezondheid, de op de huid worden geplakt en onder meer temperatuur, hartslag, bloedsuikerspiegel en andere vitale meetwaarden meten. Zij kunnen onder meer worden gebruikt voor het beheren van het medicijngebruik.

"Slimme patches zijn al langer beschikbaar, maar de omarming gaat draagt door strenge regelgeving en weerstand bij zowel gebruikers als medisch personeel om geautomatiseerde toediening van medicatie te omarmen", zegt Atwal. "De verschuiving naar ehealth, zeker tijdens COVID-19, transformeert de perceptie die gebruikers hebben van geautomatiseerde zorgmiddelen en vergroot de vraag naar slimme patches."

Steeds nauwkeuriger

Gartner wijst er ook op dat veel fabrikanten zich richten op het verbeteren van de nauwkeurigheid die zij in wearables verwerken. Het prestatieverschil tussen medische en niet-medische wearables wordt daardoor kleiner, wat voor groei zorgt in meerdere segmenten van de wearables-markt. "Het vermogen van embedded sensoren is vaak een bepalende factor in de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een wearable product", zegt Atwal. "Door de trend van verbeterde sensoren in de laatste jaren kunnen ingebouwde sensoren steeds nauwkeurigere metingen doen, wat de groei van de markt in de komende drie tot vijf jaar stimuleert."

Ook ontwikkelingen op het gebied van minitiaturisatie zijn van invloed op de wearablesmarkt doordat dit het voor fabrikanten eenvoudiger maakt sensoren op nagenoeg onzichtbare wijze te verwerken in wearables. Als voorbeeld noemt Gartner de Oura Ring, Spire Health Tag of Proteus Discover. Gartner voorspelt dat in 2024 minitiaturisatie dusdanig is doorontwikkeld dat 10% van alle wearable technologie discreet is voor gebruikers.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Comstor BN start 14 feb CIS Services Awareness