Redactie - 15 februari 2021

ICT-kosten van zorginstellingen stijgen opnieuw

ICT-kosten van zorginstellingen stijgen opnieuw image

Uit de ICT Benchmark Care van M&I/Partners blijkt dat de ICT-kosten van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg in 2019 zijn gestegen naar 4,2% van de omzet. Dat komt overeen met € 1813 per cliënt. Sinds 2013 stijgen de ICT-kosten jaarlijks gemiddeld met 6%. Toename van digitalisering in de zorg leidt tot deze hogere ICT-kosten. Het uitbesteden van ICT-taken leidt ook tot hogere kosten én betere kwaliteit van de ICT. De belangrijkste kostendrivers zijn de toepassingen, de totale werkplekkosten, de basis infrastructuur en ICT-organisatie.

De ICT-kosten van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg in 2019 gestegen naar 4,2% van de omzet. Dat komt overeen met € 1813 per cliënt. “We verwachten de komende jaren een verdere stijging van de ICT-kosten gezien de toenemende rol van technologie en digitalisering in de zorg” vertelt Marnix van Welie, principal adviseur bij M&I/Partners.

Toename digitalisering in de zorg leidt tot hogere ICT-kosten

Technologie heeft een impuls gegeven aan onze samenleving, met als gevolg voor de zorg een hogere  graad van digitalisering in zorgprocessen en meer apparatuur. “Je ziet dat aan de werkplekapparatuur die medewerkers in de thuiszorg en andere ambulante disciplines tot hun beschikking hebben. Maar ook in de intramurale setting neemt het gebruik van apparatuur steeds meer toe”, voegt Mariët van Dongen, senior adviseur bij M&I/Partners, toe. Door het gebruik van zorgapps stijgt het gebruik van smartphones en tablets. Meer apparatuur per medewerker laat de ICT-kosten stijgen.

Uitbesteding leidt tot hogere kosten en bedrijfszekerheid

Care-instellingen besteden in vergelijking met andere sectoren relatief veel ICT-taken uit aan marktpartijen. In 2019 was dit 66%. “We zien dat meer uitbesteden hogere kosten met zich meebrengen maar tegelijkertijd verhoogt dit de kwaliteit van de ICT. Wat intern moeilijk te organiseren valt, kan door uitbesteding steeds beter georganiseerd worden. De verwachting is dat zorginstellingen komende jaren meer zullen uitbesteden en steeds meer zorginstellingen vinden de weg naar de cloud.” Aldus Marnix van Welie toe.

Toename domotica en eHealth

M&I/Partners verwacht de komende jaren vooral een stijging van de kosten voor domotica en eHealth. Aukje Houben, specialist binnen ICT op dit gebied: “We zien dat met name domotica steeds meer richting de ICT-afdeling opschuift. ICT zal het beheer, onderhoud en vernieuwing organiseren waardoor dit ook beter in het informatie en applicatielandschap van de organisatie geïntegreerd wordt.” Bij zorginstellingen die de kosten van domotica en eHealth grotendeels konden achterhalen was een toename te zien van 0,5% van de omzet.

Ontdek de belangrijkste resultaten, trends en ontwikkelingen van de ICT Benchmark Care.

Online kennissessie: ICT-kosten in de care

M&I/Partners organiseert op 9 maart van 12.00 – 13.00 een online kennissessie over de ICT-kosten bij Care-instellingen. Ga samen met ons online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij zorginstellingen. Aanmelden kan hier.

De Covid-19-crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk ICT en digitalisering zijn voor onze samenleving. Innovatie, zoals beeldbellen, is inmiddels het nieuwe normaal. Het gebruik van data als instrument bij de crisisbeheersing is onmisbaar gebleken. Digitaal samenwerken is bijna vanzelf gegaan. Is Covid-19 de katalysator voor een digitale transformatie in 2020? Wat zullen we daarvan terug gaan zien in de ICT-kosten?  We gaan het zien in de volgende ICT Benchmark Care.

ICT Benchmark Care

Sinds 2013 brengt M&I/Partners voor care-instellingen de ICT-kosten in kaart. U krijgt inzicht in de mate van uitbesteding en verSAASing en meet de Total Cost of Ownership van toepassingen, werkplekken en basis infrastructuur en organisatie. Daarnaast brengt de ICT Benchmark Care ook de digitale volwassenheid van uw zorginstelling in kaart. https://mxi.nl/benchmarks/ict-benchmark-care

SLTN Vierkant Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14