Redactie - 14 juni 2021

WPA kiest voor nieuwe propositie en gaat verder als Reworc

WPA kiest voor nieuwe propositie en gaat verder als Reworc image

Work & People Analytics (WPA) heeft zijn strategische koers verlegd en gaat met een nieuwe, aangescherpte propositie verder onder de naam Reworc. De leverancier van analyse-software op basis van digitale interviews onder medewerkers verschuift de focus van (het adviseren over) het optimaliseren van de werkomgeving, naar het concreet sturen op het werkgeluk van medewerkers. De rebranding heeft verder geen personele consequenties.

Volgens medeoprichter en Chief Imagineer Ilya Devèrs was de propositie van WPA in de markt te eng geworden. “Het gaat eigenlijk al lang niet meer om louter werkplekanalyse”, aldus Devèrs. “Reworc duidt veel beter aan wat we meer en meer aan het doen zijn: opnieuw nadenken over werk in de meest brede zin van het woord. Daarom willen we als Reworc de data uit de interviews met een ander doel gaan inzetten. We willen bereiken dat mensen intrinsiek gelukkiger gaan worden op hun werk – en dat lukt alleen als je een gesprek aangaat met de medewerkers. Reworc maakt feitelijk een dialoog tussen de organisatie en de medewerkers mogelijk, door die laatsten een stem te geven over waar ze behoefte aan hebben en op welke manier ze productiever en gelukkiger kunnen werken.”

Rijke content
Zijn compagnon, Chief Happy Customers Eelco Voogd, noemt Reworc ‘het meest menselijk gerichte softwareplatform ter wereld om de totale workplace experience te optimaliseren’. Het unieke van de Reworc-propositie is volgens hem dat letterlijk álle medewerkers worden bevraagd – en niet zoals veelal gebeurt slechts een zeer beperkt deel van de medewerkers in een aantal focusgroepen. “Reworc staat voor echte inclusiviteit en voor een echte menselijke benadering”, aldus Voogd. “Natuurlijk kunnen sensoren je ook data verschaffen over menselijk gedrag, maar observeren is toch wat anders dan in gesprek gaan met. Bij Reworc is het motto veeleer: als je mensen begrijpt, kun je betere werkomgevingen voor ze ontwerpen. En begrijpen komt vanuit helder hebben wat ze doen, waarom ze het doen en wat ze ermee willen bereiken.”

Zowel Voogd als Devèrs zijn ervan overtuigd dat werk in de toekomst alleen maar complexer en dynamischer zal gaan worden, en dat managers, ontwerpers en consultants meer dan ooit behoefte zullen gaan krijgen aan handvatten om daar sturing aan te geven. Om die reden richt de Reworc-software zich op meerdere domeinen: werkstijl, werkritme, werkervaring en tot slot werkwaarden. “Die laatste raken rechtstreeks aan de bedrijfscultuur en aan de dominante manier van samenwerken”, aldus Devèrs. “Het is dus hele rijke content, die vaak zowel interessant is voor een Facilitair Manager als een HR-manager als een IT-afdeling.”

Voogd: “We merken dat ook bij opdrachtgevers: je kunt op basis van onze data inspelen op allerlei ontwikkelingen – van health & wellbeing tot security awareness en van het inrichten van werkplekken tot het aantrekken van talent. Uiteindelijk denken wij de data van Reworc in toenemende mate het fundament onder cultuurverandertrajecten zal gaan worden. Onze software empowert opdrachtgevers namelijk om zélf aan de knoppen te zitten op basis van een continu inzicht in de behoeften die de organisatie heeft op FM-, HR- en IT-vlak.”

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024