Martijn Kregting - 21 juli 2021

Cybersecurity Knowledge Summit: Vijf jaar samenwerking NL-Japan

Cybersecurity Knowledge Summit: Vijf jaar samenwerking NL-Japan image

Maandag 19 juli en dinsdag 20 juli 2021 vond de ‘Knowledge Summit on Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection’ plaats. Het virtuele evenement vormde de afronding van vijf jaar samenwerking tussen Nederland en Japan in het ontwikkelen van innovatieve veiligheidsoplossingen en best practices op dit gebied.

De opbrengst van de samenwerking komt onder meer tot wasdom tijdens de 32ste editie van de Olympische Spelen in Tokyo, die op 23 juli beginnen. Een belangrijk element voor de Japanse overheid in de voorbereidingen voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen was namelijk het beschermen van de vitale infrastructuur tegen cyberdreigingen.

Olympische Spelen doelwit cyberaanvallen

Zo zijn er verschillende signalen dat Rusland vanwege de schorsing van haar atleten de Spelen als doel voor cyberaanvallen op het oog heeft. In samenwerking met een Nederlands consortium van security bedrijven zijn de afgelopen jaren daarom veiligheidsoplossingen ontwikkeld met betrekking tot de bescherming van, onder andere, het energienetwerk van Tokyo.

Behalve het ontwikkelen, testen, en uitrollen van technische oplossingen ter bescherming van vitale infrastructuren, waaronder het energienetwerk van Tokyo, vond de afgelopen jaren een uitgebreide uitwisseling van onderzoek plaats tussen Japanse en Nederlandse kennisinstellingen. Zo heeft TU Delft onderzoeksprogramma’s uitgevoerd met Yokohama National University, NTT Research, NICT en Fujitsu System Integration Laboratories op het gebied van ransomware, blockchain en Internet of Things (IoT). De partners die actief betrokken zijn geweest bij de gezamenlijke ontwikkeling van veiligheidsoplossingen zijn Compumatica Secure Networks, Forescout, Toshiba, TEPCO, ReaQta, EclecticIQ, Bitdefender en TU Delft.

Terugblik op samenwerking

De Summit was een online event met deelnemers aan Japanse en Nederlandse zijde. Gedurende dit evenement blikten onder meer Prof. Jun Murai, Minister Hirai en staatssecretaris Mona Keijzer terug op de afgelopen vijf jaar en bespraken op het belang van cybersecurity voor de digitalisering in de toekomst.

Minister Hirai: “Het staat buiten kijf dat Nederland een vergevorderd land is op het gebied van digitalisering. Het land bevindt zich consistent bovenaan de internationale rankings wat betreft digitalisering, inclusief in de United Nations EGovernment Survey. Het land is in het bijzonder bekend vanwege de nationale aanpak met betrekking tot het verbeteren van de cybersecurity, door middel van bijvoorbeeld samenwerkingen binnen de industriesector, overheid en kennisinstellingen via the Hague Security Delta.”

Staatssecretaris Keijzer benadrukte de noodzaak van cybersecurity als voorwaarde van de digitalisering van onze maatschappij. “Door de handen ineen te slaan zijn we in staat om meer impact te hebben. Zodoende is het van groot belang om samen te werken met
eensgezinde landen, zoals Japan. Nederland kijkt uit naar nieuwe mogelijkheden van samenwerking tussen Japan en Nederland.”

Innovatieve veiligheidsoplossingen

Vijf jaar geleden ondertekende een consortium van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, de Nederlandse ambassade in Tokyo, The Hague Security Delta en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een samenwerkingsovereenkomst ‘Partners for International Business’ (PIB) op het gebied van cybersecurity. Hierbij werden samenwerkingskansen benut tussen Nederlandse en Japanse organisaties die dus daadwerkelijk innovatieve veiligheidsoplossingen hebben opgeleverd. Daarnaast is het programma een driver geweest voor het Nederlandse bedrijfsleven om zich te positioneren als expert en Japan de helpende hand te bieden.

De Summit stond, naast een terugblik op de afgelopen vijf jaar, volop in het teken van toekomstige samenwerking tussen Nederlandse en Japanse organisaties, in de vorm van expert groepen. Er werd ook voortgeborduurd op eerdere rondetafelgesprekken over de belangrijkste cybersecurity dreigingen en oplossingen binnen de vitale infrastructuur. Zowel de Energiesector, Smart Industry, en de Financiële sector/Fintech uit zowel Japan en Nederland sloten aan bij het event om over cybersecurity te praten binnen het eigen vakgebied.

SLTN Vierkant Progress Communications BW start week 17 tm 19
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023