Martijn Kregting - 01 augustus 2021

Ruim 23 procent omzetgroei Ctac in eerste helft 2021

Ruim 23 procent omzetgroei Ctac in eerste helft 2021 image

De omzet van IT-dienstverlener Ctac is in de eerste helft van 2021 met 9,8 miljoen euro - 23,2 procent - gegroeid naar 52,1 miljoen euro. Er was sprake van duidelijk herstel van de bereidheid van bedrijven om te investeren in IT projecten, zo stelt de onderneming. In het tweede kwartaal steeg de netto-omzet naar 25,7 miljoen euro, een toename van 26 procent waarvan 18 procent autonoom, met name door een sterkere bijdrage van detachering en projecten.

De EBITDA is over de eerste jaarhelft gestegen met 46,2 procent naar 5,7 miljoen euro. Deze toename is het gevolg van de hogere omzet, betere projectresultaten, bijdragen vanuit de acquisities en hogere licentieverkopen. De EBIT nam toe met 123,1 procent naar 2,9 miljoen euro, waarmee de EBIT-marge steeg naar 5,6 procent. Het nettoresultaat is nagenoeg verdrievoudigd naar 1,9 miljoen euro ten opzichte van 0,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2020.

Omzet stijgt vooral in België

In Nederland nam de halfjaaromzet met 17,8 procent toe, met name door de groei bij zowel projecten als detachering en de overname van Oliver. De werkbare dagen in het eerste halfjaar 2021 zijn gelijk aan 2020. De winstgevendheid verbeterde eveneens waarbij de afschrijvingen op de immateriële vaste activa als gevolg van de overnames Oliver en Purple Square zorgen voor een enigszins drukkend effect.

In België steeg de omzet met 58,9 procent, met name door een stijging bij projecten binnen de retailsector en een groei in detachering. De werkbare dagen in het eerste halfjaar 2021 zijn gelijk aan 2020. De winstgevendheid voor België verbeterde fors. Dit werd met name veroorzaakt door betere projectresultaten.

Sterke groei bij detachering en projecten

Van de diverse bedrijfsonderdelen liet Detachering en projecten een sterke stijging zien die mede werd gedreven door de overname van Oliver (effect +3,1 miljoen euro). Bij Cloud Services was sprake van een beperkte omzetgroei waarbij meer klanten migreren van een private naar een public cloud omgeving.

De licentieverkopen waren met 1 miljoen euro circa 0,4 miljoen euro hoger dan in 2020. Het positieve marktsentiment rondom de sector-gerichte SaaS-oplossingen van Ctac bleef onveranderd ten opzichte
van het eerste kwartaal. In algemene zin ziet Ctac nog altijd terughoudendheid bij klanten om te investeren in nieuwe software oplossingen, onder meer in de coöperatieve sector.

Aanscherpen strategie

Het tweede kwartaal stond in het teken van het aanscherpen van de strategie, het vullen van de pijplijn en het opnemen van nieuw talent in de organisatie, stelt Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac. "Diverse projecten binnen Data Management en Data & Analytics zijn succesvol uitgevoerd en afgerond, mede door sterkere samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende teams. We hebben onze cloud strategie opnieuw gedefinieerd met meer focus op multi-cloud adoptie, strategische samenwerking met de hyperscalers en het uitbouwen van onze typen clouddienstverlening, zoals binnen Security. We zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met onze ketenpartners, waaronder Microsoft, AWS en SAP."

"Ook met onze SaaS-oplossingen hebben we goede progressie geboekt. Zo hebben we ons XV Platform voor de Retail & Wholesale sector doorontwikkeld, waarbij nu ook de eerste microservices beschikbaar zijn. Hiermee kunnen we klanten optimaal ondersteunen op het gebied van unified commerce met hybride oplossingen over alle kanalen heen; web, store en/of mobiel. In de komende maanden zullen we het XV platform verder verrijken met speciale aandacht voor meer complexe pricing & promotion acties en openstellen voor meerdere ERP-backend systemen in aanvulling op SAP. Zo maken we het platform klaar voor de toekomst en zetten we tegelijkertijd de nieuwe standaard op dit gebied.”

Pieter-Paul Saasen, Chief Financial Officer van Ctac, ziet een duidelijk herstel van de investeringsbereidheid in IT-projecten, wat een positief effect had op met name detachering en projecten. "De sterke omzetgroei in het tweede kwartaal werd daarbij enigszins geremd door het lage aantal werkbare dagen en het relatief hoge aantal feestdagen. De forse stijging van de EBIT en EBIT-marge is in lijn met onze projecties. De bijdrage van Oliver is daarbij boven verwachting goed. Dit onderstreept het succes van onze groeistrategie. We blijven werken aan de versterking en groei van Ctac met de daarbij behorende rendementen."

Verwachtingen

De aanhoudende Covid-19 pandemie leidt nog altijd tot voorzichtigheid bij klanten in bepaalde sectoren en druk op groei van de organisatie, die ook wordt beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van IT-talent. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht Ctac voor het tweede halfjaar een stijging van de omzet en EBIT ten opzichte van 2020 als gevolg waarvan de omzetdoelstelling van 100 miljoen euro en de bijbehorende EBIT-doelstelling van 6 procent binnen bereik komen.

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 SLTN Vierkant
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023