Martijn Kregting - 06 augustus 2021

PQR en Telindus halen aanbesteding Rijksoverheid voor datacentra binnen

PQR en Telindus halen aanbesteding Rijksoverheid  voor datacentra binnen image

PQR en Telindus zijn samen winnaar van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021). Voor de categorie ‘Datacenters’ hadden de ICT-dienstverleners de handen ineen geslagen. Ze zijn geselecteerd als één van de vier winnaars van de ROAD2021-aanbesteding. De opdracht omvat de levering van datacenter-, netwerk-, en securitytechnologie en bijbehorende dienstverlening.

ROAD2021 wordt onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW uitgevoerd. De operationele eenheden die deelnemen aan deze aanbesteding zijn dienstonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, één deelnemer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en één deelnemer van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De duur van het contract is initieel drie jaar met een optie tot verlenging van één jaar. De geraamde waarde bedraagt 90 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

Aandacht voor duurzaamheid

In ROAD2021 maakt de Rijksoverheid kenbaar zowel tijdens de gunning als looptijd van de raamovereenkomst veel aandacht te schenken aan duurzaamheid. Zo verwacht het van zijn leveranciers een bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent voor datacenters dat in 2030 alle hardware en netwerken voldoen aan de meest recente Energy Star-eisen, de meest energie-efficiënte hardware en netwerken worden ingekocht en de Data Center Infrastructure Efficiency (de verhouding tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur en het totale energieverbruik van het datacenter) minimaal 50 procent is.

Marijke Kasius, CEO PQR, stelt dat de IT-dienstverlener veel waarde hecht aan duurzaamheid. “In onze dienstverlening en bedrijfsvoering zoeken we voortdurend manieren om onze impact op het milieu en onze CO2-uitstoot te reduceren. We gaan er alles aan doen om de kwaliteit van de dienstverlening zoals we deze in de voorgaande ROAD-contracten hebben verleend, te blijven leveren, en zijn ervan overtuigd dit de komende jaren in goede samenwerking met Telindus te kunnen doen.”

Duurzaam en veilig

Telindus vindt het volgens Joris Leupen, CEO bij Telindus, ook erg belangrijk dat diensten bijdragen aan een duurzame toekomst. “Hierbij staat voorop dat we samen met onze klanten werken aan een veilige digitale dienstverlening en we streven er naar om één van de meest duurzame ICT-dienstverleners in Nederland te zijn.”

Telindus heeft al samengewerkt met de deelnemers aan ROAD2017, de voorganger van ROAD2021. Leupen: “Door samen te werken met PQR voldoen we aan de allerhoogste kennis en kwaliteitseisen die de overheid heeft gesteld voor deze aanbesteding. Ik ben dan ook trots dat we onze bijdrage aan de beveiliging en verduurzaming van de overheid, en daarmee de samenleving, voor ROAD2021 mogen leveren.”

SLTN Vierkant Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
Netgear banner liggend start week 14