Redactie - 10 februari 2022

Atempo integreert producten verder in elkaar

Atempo integreert producten verder in elkaar image

Het Franse Atempo staat te boek als de marktleider op het gebied van datamanagement en -protectie in Europa en Afrika. Het data portfolio bestaat uit een viertal componenten: Tina -endpoints (Time Navigator), Lina (Live Navigator) Applications, DRaaS Yoo Backup en Legacy Tina. Om het gebruik verder te vereenvoudigen wordt gestreefd naar een verdere integratie van deze componenten. Het is een proces dat de komende jaren tot resultaten moet komen.

Belangrijke aandachtspunten bij de verbeteringen zijn: het herstarten moet steeds sneller om backups waardevol te houden, het herstarten via backups moet mogelijk zijn, één enkel dashboard voor het hele portfolio en het systeem moet zowel in het eigen datacentrum kunnen draaien en als een managed service beschikbaar zijn.

Ferhat Kaddour, VP Sales & Alliances, er zijn belangrijke verbeteringen mogelijk. "Zo is het gebruik van sheduled backup niet de juiste aanpak als je nooit data wilt verliezen. De enige juiste aanpak is een real time backup. Cruciaal hierbij is dat de benodigde dataopslag zo klein mogelijk blijft, bijvoorbeeld een time machine als backup. Het wordt dan mogelijk te detecteren waar een corruptie exact begint. Dit moet leiden tot betere backups die zero trust ondersteunen. Dit wordt een speerpunt. Omwille van compleetheid wordt verder gewerkt aan de integratie van bestaande dedub- en archiveringsoplossingen.  Omdat voor veel klanten de resources om zo’n platform te beheren een topic zijn, wordt dat verder geoptimaliseerd met een standaard mode en een expert mode. Dit zorgt voor een steeds verdere vereenvoudiging van de uitrol."

Door: Hans Steeman

Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER