Wouter Hoeffnagel - 20 februari 2022

Forrester Consulting: ThoughtSpot leidt tot zakelijke voordelen

Forrester Consulting: ThoughtSpot leidt tot zakelijke voordelen image

Organisaties die ThoughtSpot gebruiken behalen binnen drie jaar na implementatie een gemiddelde ROI van 289 procent. Ook realiseren zij 6,35 miljoen dollar aan zakelijke voordelen.

Dit blijkt uit een Total Economic Impact (TEI)-onderzoek dat is uitgevoerd door Forrester Consulting. Voor het onderzoek is gekeken naar het potentiële rendement op de investering en zakelijke voordelen die organisaties kunnen realiseren door ThoughtSpot in hun moderne datastack te integreren. Ook zijn interviews van Forrester met ThoughtSpot-klanten en Forrester's eigen financiële analysemethodiek in het onderzoek meegenomen.

Rapporten maken kost minder tijd

Forrester concludeert dat analisten dankzij ThoughtSpot 70 procent minder tijd hoeven te besteden aan het maken van rapporten. Hiervoor werden doorgaans verouderde technologie, tools voor datavisualisatie en zelf ontwikkelde rapportagesystemen gebruikt. Met ThoughtSpot kunnen zakelijke gebruikers zelf rapporten maken en bewerken, waarmee analisten zich bezig kunnen houden met andere prioriteiten.

Door de consolidatie van hardware en software kunnen organisaties meer dan 500.000 dollar per jaar besparen. Bedrijven geven doorgaans honderdduizenden dollars uit aan on-premise of on-demand servers om data op te slaan en investeren daarnaast in digitale tools om de data te analyseren en inzichten te verkrijgen. Met ThoughtSpot kunnen zij hardware en software consolideren (of er afscheid van nemen), waardoor wordt bespaard op licentiekosten.

Zakelijke gebruikers konden 95 procent sneller rapporten aanpassen, omdat zij dit niet meer aan het business intelligence-team hoefden te vragen. ThoughtSpot geeft hen direct toegang tot de data, zodat ze zelf wijzigingen kunnen aanbrengen en alle inzichten krijgen die ze nodig hebben.

Hogere klantloyaliteit

Verder laat het rapport van Forrester zien dat er meer winst wordt gerealiseerd dankzij verhoogde klantloyaliteit. Zakelijke gebruikers hadden voorheen geen gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot de nieuwste data of een intuïtief systeem om hun eigen inzichten te genereren. Met ThoughtSpot kunnen zij analyses uitvoeren en relevante en bruikbare inzichten krijgen. Deze datagedreven beslissingen vertaalden zich in een verbeterde klantervaring, wat leidde tot grotere klantloyaliteit.

Het kans die ThoughSpot biedt om de toegang tot data en inzichten binnen een organisatie te democratiseren, kan volgens Forrester leiden tot het ontdekken van inefficiënties en kansen om interne processen te verbeteren. Op basis van de modelorganisatie die in het onderzoek is geschetst, draagt de mogelijkheid om snellere, beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen bij aan kostenbesparingen van 2,2 miljoen dollar over drie jaar.

"Onze missie is om het voor iedereen in een organisatie snel en gemakkelijk te maken om vragen over hun data te stellen en zinvolle inzichten te krijgen die ze kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en over te gaan tot actie", zegt Ajeet Singh, medeoprichter en Executive Chairman van ThoughtSpot. “Het Forrester-onderzoek erkent het zakelijke voordeel van de Modern Analytics Cloud en laat zien hoe ThoughtSpot in verschillende branches wordt gebruikt om de denkwijze van gebruikers over data te veranderen, de efficiëntie voor analytics teams te verbeteren en een cultuur van proactieve besluitvorming op basis van live databronnen te scheppen.”

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024