Wouter Hoeffnagel - 16 mei 2022

AIVD en MIVD maken sleepnet toch technisch mogelijk

AIVD en MIVD maken sleepnet toch technisch mogelijk image

Het sleepnet waarover eerder veel onrust ontstond, is er feitelijk toch gekomen. Hoewel Nederlanders in 2018 tegen de sleepwet stemde, blijken inlichtingendiensten bij enkele grote kabelpartijen technisch de mogelijkheid te hebben ingericht voor grootschalig aftappen.

Dit meldt De Volkskrant op basis van anonieme bronnen. De sleepwet is omstreden. De term omschrijft ruimtere bevoegdheden die de AIVD en MIVD de ruimte geven te hacken en kabelinterceptie toe te passen. Bij kabelinterceptie wordt metadata opgevangen en opgeslagen. Uit deze meta is onder meer te herleiden met wie iemand communiceert of welke internetpagina's worden bezocht.

Regio-overstijgende interceptie

Bij de inrichting van de technische faciliteiten voor kabelinterceptie kozen de AIVD en MIVD volgens anonieme betrokkenen ervoor dit te doen bij grote kabelpartijen. Zij beschikken over een omvangrijk glasvezelnetwerk en zijn aangesloten op trans-Atlantische internetkabels. Deze keuze maakt het mogelijk veel meer communicatie te onderscheppen dan via een kabel bij een provider. Interceptie is daardoor regio-overstijgend mogelijk, waarbij het volgens een van de bronnen in feite om heel Nederland gaat.

Dit is opvallend, aangezien Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk - destijds verantwoordelijk voor de AIVD - het aftappen van wijken of buurten expliciet uitsloot. Rob Bertholee, toenmalig hoofd van de AIVD, zij in het tv-programma De Wereld Draait Door in 2018 daarnaast nog zich niet te kunnen voorstellen dat de AIVD de communicatie in een wijk zou aftappen.

De AIVD en MIVD deden in 2021 een aanvraag voor kabelinterceptie. Zij kregen hiervoor toestemming van de minister. Toezichthouder TIB oordeelde echter dat dit 'niet proportioneel, niet subsidiair en niet zo gericht mogelijk' was. De toezichthouder bestempelde de werkwijze daarom als onrechtmatig.

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
ALSO CTV BW 23-05-2023 t/m 30-05-2023