Redactie - 29 juni 2022

Accenture: Amsterdam is weer de meest Open For Business stad

Accenture: Amsterdam is weer de meest Open For Business stad image

Open For Business heeft de derde editie van de Open For Business City Ratings gepubliceerd, waaruit blijkt dat inclusieve steden innovatiever zijn, hoogopgeleide werknemers aantrekken en een hogere kwaliteit van leven hebben. Het Open For Business City Ratings-rapport, dat sinds 2018 wordt gesponsord door Accenture en ondersteund door Brunswick Group, bestrijkt 145 steden op zes continenten.

Op basis van 27 maatstaven voor economische en sociale inclusie scoren de City Ratings steden op een reeks van "volledig inclusief en concurrerend" (niveaus AAA tot A), tot steden waarvan het gebrek aan openheid politieke en sociale risico's met zich meebrengt voor bedrijven en individuen (niveaus DDD tot E). Sinds 2020 hebben 10 steden hun rating verbeterd, terwijl 41 steden nu een lagere rating hebben. Er zijn 11 AAA-steden van de hoogste rang, of "Global Beacons", waarbij Amsterdam voor de tweede keer de hoogste score in de beoordeling heeft gekregen.

"Een hoger niveau van lhbti+ inclusie gaat hand in hand met innovatie, het aantrekken van talent en levenskwaliteit, allemaal sleutelfactoren voor het economische concurrentievermogen van een stad op de lange termijn. Accenture is er trots op de Open For Business City Ratings sinds 2018 te ondersteunen," zegt Christie Smith, Global Lead, Talent & Organization, Accenture.

LHBTI+

Amsterdam heeft topscores in elke categorie in de nieuwe ratings. Het presteert uitzonderlijk goed in ondernemerschap, ondernemingsklimaat en innovatie. Amsterdam is ook een sterk mondiaal baken voor lhbti+ inclusie. Het heeft de meest gastvrije sociale houding ten opzichte van de lhbti+ gemeenschap van alle steden die in de beoordelingen zijn opgenomen. Lhbti’ers worden geconfronteerd met zeer weinig wettelijke belemmeringen in Amsterdam, waar lhbti+ discriminatie op het werk en in de toegang tot goederen en diensten illegaal is. Nederland moet conversietherapie echter nog verbieden, hoewel vorig jaar een wetsvoorstel werd ingediend in het parlement.

Het algemene, wereldwijde beeld toont een afname van openheid en inclusie van lhbti’ers:

In de regio Azië-Stille Oceaan verbeterden drie steden, terwijl tien steden, waaronder Hongkong, Manilla, en Australische en Indiase steden, achteruitgingen als gevolg van bezorgdheid over corruptie en beperkingen van de burgerlijke vrijheden.
In Centraal- en Oost-Europa is geen enkele stad erop vooruitgegaan en zijn negen steden gedaald. In beide regio's zijn er steeds meer tekenen van polarisatie, met een groeiende kloof in de sociale houding ten opzichte van de lhbti+ gemeenschap. In de steden met de hoogste beoordeling nam de sociale houding met vier procent toe, terwijl die van de steden onderaan de ranglijst met 36 procent afnam.

Minderheden

In de VS en Canada kregen alleen Boston en Toronto een AAA-rating in het rapport van 2022, en zeven andere grote steden daalden in de beoordelingen. De sociale acceptatie van lhbti’ers is hoog, maar nadert wellicht een plafond. Van 2000 tot 2020 steeg de sociale houding met 2 procent per jaar, maar van 2014 tot 2020 steeg deze met 0,5 procent per jaar.

Uit de gegevens blijkt echter dat steden een potentiële drijvende kracht blijven voor wereldwijde lhbti+ gelijkheid:

"Wij staan geen discriminatie toe, ook al heeft de Hongaarse regering andere aspiraties", zegt Gergely Karácsony, burgemeester van Boedapest. "We zullen altijd opkomen voor seksuele minderheden en de LGBT+ gemeenschap, want als we discriminatie tegen één toestaan, nodigen we discriminatie tegen allen uit. Diversiteit is voor ons niet alleen een politiek ideaal, het is ook zakelijk verstandig. Boedapest moet concurreren op het gebied van innovatie en creativiteit in een mondiale omgeving en moet talent behouden en aantrekken om te kunnen concurreren."

Hoewel Texas een van de staten was waar anti-lhbti+ wetgeving werd ingevoerd, kregen een aantal steden in Texas, waaronder Dallas en Houston, toch een "A"-classificatie nadat plaatselijke leiders zich hadden verzet tegen de richtlijn van de staat om genderbevestigende zorg als kindermishandeling te behandelen.

In Afrika en het Midden-Oosten steeg Nairobi (beoordeling DD) dit jaar voor het eerst sinds de publicatie van de Open For Business City Ratings in de ranglijst. Er was een kleine vooruitgang in lhbti+ inclusie, gedreven door een sterke lokale lhbti+ beweging, en een focus op het bouwen van een "Silicon Savannah".

Tallinn, Estland, is de hoogst genoteerde stad in Centraal- en Oost-Europa, en de enige stad in de regio die een BBB-rating heeft behaald, gedreven door sterke prestaties op het gebied van innovatie, ondernemingsklimaat, menselijk kapitaal, en relatief hoge lhbti+ inclusie scores. De score van Tallinn zou verder stijgen als de inclusiviteit van Estland zou verbeteren, en uit sommige onderzoeken komen tekenen van vooruitgang naar voren.

Elke stad in Latijns-Amerika heeft economische schade geleden door de COVID-19-pandemie. Toch behielden verschillende steden, waaronder Mexico City, San Jose en Santiago, hun score dankzij een focus op lhbti+ inclusie.

"Dit rapport is een oproep tot actie," zegt Jon Miller, oprichter en bestuursvoorzitter van Open For Business. "Veel meer steden zijn afgegleden op de ranglijst dan gestegen. Dit geldt voor elke regio: steden worden minder open voor zaken. Dit betekent dat er miljoenen mensen over de hele wereld zijn die zich minder veilig voelen, die meer te maken krijgen met discriminatie, intimidatie en geweld, vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De boodschap is duidelijk: steden die lhbti+ inclusief zijn, zijn economisch dynamischer, ondernemender, innovatiever."

Het 2021-2022 Open For Business Impact Report is hier beschikbaar.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024