Wouter Hoeffnagel - 05 oktober 2022

Onderzoek: Nevenactiviteiten SIDN leveren weinig risico op

Onderzoek: Nevenactiviteiten SIDN leveren weinig risico op image

Dialogic ziet in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weinig risico van de nevenactiviteiten van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Dit blijkt uit het rapport 'Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico’s en continuïteit van het .nl-domein'. Het rapport geeft inzicht in de nevenactiviteiten van de SIDN. De nevenactiviteiten in het uiterste geval tot uitputting van de financiële reserves van SIDN zou kunnen leiden en daarmee de stabiliteit en continuïteit van het .nl-domein in gevaar kan brengen.

"Het risico bestaat eruit dat het .nl-domein als minder veilig of in brede zin als ‘goed merk’ wordt gezien, en de negatieve effecten daarvan op domeinnaamhouders en registrars. Het is overigens zeer de vraag of de reputatie van het .nl-domein zo sterk gekoppeld is aan de reputatie van SIDN – de gemiddelde internetgebruiker zal niet van SIDN gehoord hebben. Daarnaast bestaan bij SIDN vermoedelijk voldoende prikkels (in concurrentie met andere TLD’s) om deze reputatie hoog te houden, ook bij het ontplooien van nevenactiviteiten", schrijft Dialogic in het rapport.

Mitigerende maatregelen

SIDN ontplooit diverse nevenactiviteiten naast het beheer van het .nl-domein. Het gaat daarbij vooral om het SIDN Fonds, SIDN Labs, activiteiten rondom IRMA, Cybersterk en de Domeinbewakingsservice. Dialogic constateert dat SIDN op alle risicoketens die het in het onderzoek identificeert mitigerende maatregelen heeft opgesteld. Het gaat daarbij onder meer om het aanhouden van een hoge en liquide kaspositie, risico-onderzoek door SIGN Labs en diverse externe audits en het hanteren van inkoopvoorwaarden en aanhouden van verzekeringen die aansprakelijkheid en juridische risico's beperken. Ook is er het voornemen de .nl-registry in een separate juridische entiteit af te splitsen om risico's te segmenteren.

"De meeste nevenactiviteiten van SIDN zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen (SIDN Deelnemingen B.V., SIDN Business B.V. en Stichting SIDN Fonds). Voor de BV’s geldt dat Stichting SIDN de enige aandeelhouder is. Bij een eventuele claim gericht aan een van de BV’s loopt in principe alleen het vermogen van de BV’s gevaar, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur (in dit geval dus van de Stichting), waarbij ook de Stichting aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De (grote en liquide) financiële buffer van SIDN is ondergebracht in de stichting SIDN", schrijft Dialogic.

Aanbevelingen

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen voor het nader borgen van deze mitigerende maatregelen. "Sommige nevenactiviteiten worden door Stichting SIDN zélf uitgevoerd. Eventuele claims aan het adres van de Stichting kunnen het vermogen van de Stichting, en daarmee (uiteindelijk) de kerntaak, raken. Zoals duidelijk wordt uit het voorbeeld van Dataprovider kunnen dergelijke risico’s overigens ook bestaan bij de kerntaak van SIDN. SIDN heeft zich reeds voorgenomen ook de .nl-registry in een separate entiteit onder te brengen, waarmee verdere compartimentalisatie plaatsvindt en ook claims gerelateerd aan de registrytaak de stichting (met haar reserves) niet hoeft te raken", aldus het rapport.

Het rapport is hier beschikbaar.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Netgear banner liggend start week 14