Martijn Kregting - 17 oktober 2022

CBS: Nederland in top drie digitale economieën EU


Nederland kon in 2021 bogen op de derde meest geavanceerde digitale economie van Europa. Alleen Finland en Denemarken gingen Nederland voor. Dat ons land tot de best presterende landen in Europa behoort, komt volgens het CBS onder andere doordat digitale technologieën breed worden ingezet door bedrijven, door de grote beschikbaarheid van online diensten en door een groot aandeel van inwoners dat over digitale vaardigheden beschikt. Dat komt naar voren in de twaalfde editie van 'ICT, kennis en economie' van het CBS.

In dit rapport beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en innovatie vormen de leidraad voor de publicatie. De onderlinge raakvlakken van deze thema’s komen aan bod en ontwikkelingen in Nederland worden vergeleken met die in het buitenland. In de oneven jaren ligt het accent van deze publicatiereeks op kennisontwikkeling, in de even jaren op technologie en toepassing. ICT, kennis en economie 2022 omvat een inleidend hoofdstuk en vijf statistisch inhoudelijke hoofdstukken.

Sterk digitaal fundament

Het nieuwe kabinet-Rutte IV dat in 2022 aantrad, beoogt een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving voor alle Nederlanders, zo meldt het rapport. Het kabinetsbeleid richt zich op het bouwen van een sterk digitaal fundament. Andere belangrijke thema’s zijn digitale overheid, digitale samenleving en digitale economie.

In het coalitieakkoord 2021– 2024 is afgesproken om het Topsectorenbeleid te continueren. In de voorbije jaren is de innovatiekracht van de topsectoren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen gekoppeld waarbij de nadruk van innovaties niet alleen op technologieontwikkeling ligt, maar bijvoorbeeld ook op het veranderen van gedrag en regelgeving.

Innovatie en digitalisering houdt echter niet op bij de landsgrenzen. Het beleid van de Europese Commissie richt zich op het digitaal vaardiger maken van de bevolking van de 27 lidstaten. Ook heeft de EC blijvend aandacht voor de digitale infrastructuur. Twee andere beleidsvelden vormen de digitale transformatie van bedrijven en de inzet van ICT om overheidsdiensten te moderniseren.

Klimaatneutraal

In Europa spelen onderzoek en innovatie een belangrijke rol bij de realisatie van de ‘European Green Deal’: een klimaatneutraal Europa tegen 2050, schrijft het CBS tot slot. Vier van de vijf missies uit het investeringsprogramma voor onderzoek en innovatie in de EU, ‘Horizon Europe’, zijn hierop gericht.

In een aantal aparte berichten behandelen we vandaag en morgen een aantal highlights uit het rapport.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29