Wouter Hoeffnagel - 20 november 2022

Agentschap Telecom helpt met voorbereiding of telecom- of IT-uitval

Agentschap Telecom helpt met voorbereiding of telecom- of IT-uitval image

In een handreiking biedt het Agentschap Telecom bedrijven en organisaties handvatten die helpen zich voor te bereiden op verstoring en uitval van telecommunicatie of IT.

Digitale verbindingen spelen een cruciale rol in onze samenleving. Stroomuitval, een onbereikbare cloudomgeving of datadiefstal kan dan ook een grote impact hebben en laat de afhankelijkheid van telecom en IT zien. Met behulp van de handreiking wil het Agentschap Telecom deze kwetsbaarheid en het belang van digitale continuïteit en weerbaarheid goed op de agenda krijgen. De aandachtspunten in de handreiking helpen effectief het gesprek aan te gaan met de directie over deze onderwerpen. Zo kan de directie geïnformeerde besluiten nemen over risico's en investeringen in digitale continuïteit en weerbaarheid.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Royal Schiphol Group. Ook het Digital Trust Center, ECP Platform voor de InformatieSamenleving en het Nationaal Cyber Security Centrum droegen bij aan het document. De handreiking is hier beschikbaar.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024