Floris Hulshoff Pol - 25 november 2022

ING belicht stand van zaken in de ICT sector

ING belicht stand van zaken in de ICT sector image

Vooralsnog ziet ING bank de omzetten in de ICT sector op peil blijven. "De voortgaande digitalisering, IT outsourching en investeringen in cyberveiligheid zijn belangrijke groeidrivers voor softwarebedrijven en andere IT-dienstverleners."

Daarnaast speelt digitalisering juist nu een belangrijke rol in de verdediging tegen inflatie. "Denk hierbij aan het digitaliseren van processen om de productiviteit te verhogen en te besparen op arbeidskrachten. Tegelijkertijd drijven chiptekorten, de sterke dollar, stijgende loonkosten en oplopende energiekosten de prijzen van IT op. Die prijsstijgingen kunnen maar beperkt worden doorberekend, hetgeen de marges onder druk zet. Lees hier onze verwachtingen voor de ICT sector", zo meldt ING.

Nog lichte groei in de meeste sectoren in 2023

Hoe staan de verschillende sectoren ervoor? De industrie verliest sinds het 2e kwartaal al vaart. Naar verwachting blijven, behalve de afkoelende internationale economie, ook de aanhoudend hoge energieprijzen de industriële productie tot in 2023 drukken. Ook de transport- en logistieke sector remt over de hele linie af.  Dit jaar worden de groeicijfers van de sector nog opgestuwd door herstel van reisbewegingen, volgend jaar is dit veel minder en blijft er met een pas op de plaats van het goederenvervoer lichte groei over (2,5%). De detailhandel wordt geconfronteerd met de dalende koopkracht van consumenten en net als andere sectoren met oplopende kosten voor energie, inkoop, transport en lonen.  Voor 2023 is het beeld dankzij forse koopkrachtreparaties minder ongunstig dan eerder verwacht. "We gaan echter wel uit van een lichte volumekrimp (1%) en - vanwege verder oplopende prijzen - een geringe omzetgroei. We verwachten dat dat de bouwsector nog licht blijft doorgroeien ondanks de flink hogere energie- en materiaalprijzen, gestegen rente, de beperkte afgifte van bouwvergunningen en de stikstofproblematiek. Lees hier onze volledige analyse van alle sectoren", aldus ING.

Aanpak voor vergroenen van het IT landschap

Veel bedrijven hebben nog niet scherp wat de impact is van hun IT op hun CO2 emissies. "Terwijl die in sommige sectoren aanzienlijk is. Aan kop gaat de verzekeringssector, waar de emissies uit IT maar liefst 45% bedragen van alle scope 1 en 2 emissies. Gevolgd door de bancaire sector met 36% en de communicatie, media en dienstensector met 35%. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van McKinsey. Uit de analyse blijkt dat de grootste impact (zo’n 50%) zit bij de apparaten van eindgebruikers. McKinsey heeft drie stappen uitgewerkt voor CIO’s om de emissie uit IT terug te dringen: aanpassingen in het inkoopbeleid, meten en sturen op de c02 reductie van IT. Lees hier het volledige artikel", aldus ING.

Wanneer centrale banken gaan stoppen met renteverhogingen

De grote vraag is waar de top van de beleidsrente komt te liggen, maar daar blijven ECB-bestuurders bewust vaag over. “We zijn er nog lang niet” of “we moeten de impact op de economie goed in de gaten houden bij verdere rentebeslissingen” zijn momenteel veel gehoorde hints. Dat alles wegende, verwachten beleggers nog steeds een flinke verdere stijging van de beleidsrente waarmee ook de lange rente nog steeds blijft stijgen. Dat helpt allemaal om de economie af te remmen en zo inflatie te beteugelen. "De hogere lange rente remt immers de investeringen van bedrijven en de vraag naar hypotheken. Maar dat kan snel draaien. Wanneer de economie tekenen van krimp gaat vertonen en er zicht is op dalende inflatie kan de draai van de centrale banken in het verschiet liggen. Voor zowel de ECB als de Fed verwachten wij dat de piek in de beleidsrente volgend kwartaal bereikt wordt en dat de Fed later in 2023 zelfs alweer met renteverlagingen zal beginnen. Lees hier onze gehele analyse", zo besluit ING.

SLTN Vierkant SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023