Witold Kepinski - 30 maart 2023

Goldman Sachs onderzoek: AI kan het driehonderd miljoen banen vervangen

AI kan mogelijk het equivalent van 300 miljoen voltijdbanenvervangen. Dit staat in een rapport van investeringsbank Goldman Sachs genaamd "The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth", geschreven door Joseph Briggs en Devesh Kodnani.

Goldman Sachs onderzoek: AI kan het driehonderd miljoen banen vervangen image

AI zou een kwart van de werktaken in de VS en Europa kunnen vervangen. AI kan ook weer nieuwe banen scheppen en de productiviteit een boost geven, aldus de BBC. AI-investeringen komen in 2030 in de buurt kunnen komen van 1 procent van het Amerikaanse bbp.

Het rapport meldt dat AI de totale jaarlijkse waarde van wereldwijd geproduceerde goederen en diensten met zeven procent kan verhogen. Dat is een toename van bijna zeven biljoen dollar in het jaarlijkse wereldwijde bbp over een periode van 10 jaar.

Generatieve AI

Vooral Generatieve AI, die inhoud kan creëren die niet te onderscheiden is van menselijk werk, is een grote vooruitgang, aldus het rapport. "We stellen vast dat ongeveer tweederde van de huidige banen wordt blootgesteld aan een zekere mate van AI-automatisering, en dat generatieve AI tot een vierde van het huidige werk zou kunnen vervangen."

Lees meer hier.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Nutanix BN start 6 mei - 20 mei