Martijn Kregting - 24 mei 2023

Regering VS onderzoekt impact AI op monitoring werknemers

De Amerikaanse regering gaat bij werknemers onderzoeken hoe hun werkgevers kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om hen te monitoren. De regering-Biden wil hier een beeld van krijgen, aangezien het overheidsinvesteringen in AI wil doen die naar verwachting grote impact hebben op veel soorten functies.

Regering VS onderzoekt impact AI op monitoring werknemers image

Vertegenwoordigers van de regering gaan volgens Reuters een luistersessie houden met werknemers om hun ervaringen te begrijpen met het gebruik door werkgevers van geautomatiseerde technologieën voor toezicht, monitoring en evaluatie. De sessie maakt ook ruimte voor experts op het gebied van tijdelijk- en freelance werk, onderzoekers en beleidsmakers.

Volgens een positieve visie op AI kan de technologie gebruikt worden om sneller en beter medische diagnoses te stellen, scenario's te schrijven, juridische instructies op te stellen en software te kunnen debuggen. Tegelijkertijd zijn er groeiende zorgen over hoe de technologie zou kunnen leiden tot privacy-schendingen, oneerlijke beslissingen over wie waar kan werken, machtsmisbruik en desinformatiecampagnes.

Nieuwe stappen aangekondigd

Als onderdeel van de evaluatie van de technologie zal regering ook nieuwe stappen aankondigen. Daaronder een bijgewerkte routekaart voor federale investeringen in AI-onderzoek, een verzoek om publieke input over AI-risico's. ook onderzoekt de regering op basis van een nieuw rapport van het ministerie van Onderwijs de invloed van AI op onderwijs, leren en onderzoek.

De luistersessie en nieuwe maatregelen volgen op een bijeenkomst die president Joe Biden deze maand organiseerde met CEO's van topbedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie, waaronder Microsoft - dat investeert in OpenAI's ChatGPT - en Google - dat onlangs ChatGPT-rivaal Bard heeft geïntroduceerd. Deze bijeenkomst concentreerde zich op de noodzaak voor bedrijven om transparanter te zijn over hun AI-systemen en het belang van het evalueren van de veiligheid van dergelijke producten.

DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023