Marco van der Hoeven - 25 mei 2023

'Overheid moet transparant zijn over gebruik AI'

Het is belangrijk dat de overheid transparant blijft over het gebruik van (generatieve) AI en de bronnen waarop deze systemen zijn gebaseerd. Dat stelt Lourens Visser, CIO Rijk, in een recent interview met Dutch IT Leaders. “Door het zichtbaar maken van de bronnen en het proces van generatieve AI kunnen mensen beter begrijpen hoe deze systemen werken en kunnen ze zelf een mening vormen over de impact van deze ontwikkelingen op de samenleving.”

'Overheid moet transparant zijn over gebruik AI' image

Lourens Visser, CIO Rijk.

Volgens Visser komen thema's als data en AI-algoritmes steeds vaker naar voren bij de overheid en in de politiek. Het zijn actuele thema's geworden door gebeurtenissen zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire. “Die discussie gaat over het inzichtelijk maken van algoritmes en de ethische kant ervan, met allerlei toetsen om te kijken of er niet wordt gediscrimineerd en of er geen rechtsongelijkheid ontstaat. Het is goed dat daar debat over is in de Kamer.”

Transparantie belangrijk

Transparantie is ook hier belangrijk, meent Visser: "Dingen gaan soms mis, dan moet je wel snel inzichtelijk maken waar het misgaat en het snel kunnen herstellen. Wat ik in de toeslagenaffaire zag gebeuren is dat het jaren duurde voordat het signaal doorkwam, en dat er dan eigenlijk al veel mensen in de problemen zijn gekomen omdat ze geen gehoor kregen. Dat mag niet met algoritmes. Als er dingen misgaan moet je het snel signaleren en snel in staat zijn om dat te corrigeren, of het algoritme aan te passen.”

Als CIO Rijk kan Visser natuurlijk ook niet heen om de opkomst van generatieve AI. “Dat is een vraagstuk waar veel collega’s zich mee bezig houden, omdat de grote vraag is wat AI gaat betekenen voor de samenleving. Het biedt kansen, zoals de mogelijkheid om communicatie met burgers en bedrijven te verbeteren en de eigen interne informatievoorziening te verbeteren.”

Het interview met Lourens Visser gemist? Klik hier om het alsnog te lezen.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024