Wouter Hoeffnagel - 26 mei 2023

Gartner zet twaalf acties uiteen voor het verbeteren van datakwaliteit

Gartner identificeert twaalf acties die chief data and analytics officers (CDAO's) en andere D&A-leiders helpen bij het verbeteren van de datakwaliteit (DQ). Zo kunnen zij hoge kosten vermijden en duurzame waarde leveren aan hun organisatie.

Gartner zet twaalf acties uiteen voor het verbeteren van datakwaliteit image

"DQ-problemen kosten veel", zegt Jason Medd, Director Analyst bij Gartner. “Maar de problemen zijn niet moeilijk op te lossen en hoeven niet veel tijd te kosten. Als CDAO's geen impactvolle en ondersteunende DQ-programma's hebben, krijgt hun organisatie te maken met een groot aantal complicaties en gemiste kansen."

Geen eenmalige inspanning

DQ verbeteren is geen eenmalige inspanning. "Een van de fouten die CDAO's maken, is een technologiegerichte benadering van DQ-verbetering, met weinig aandacht voor organisatiecultuur, mensen en processen om corrigerende maatregelen te stroomlijnen", aldus Medd.

Gartner-analisten schatten dat tot 2024 50% van de organisaties moderne DQ-oplossingen gaat gebruiken om hun digitale bedrijfsinitiatieven beter te ondersteunen. Analisten van de marktonderzoeker deelden tijdens de Gartner Data & Analytics Summit, die deze week in Londen plaatsvond, twaalf acties die CDAO's en D&A-leiders kunnen ondernemen om verbetering en zekerheid te bieden in hun DQ.

Figuur 1: Twaalf acties om de datakwaliteit van een organisatie te verbeteren

Bron: Gartner (mei 2023)

De twaalf acties zijn samengebracht in vier categorieën om CDAO's in staat te stellen hun inspanningen te prioriteren op basis van de probleemgebieden.

Leg de focus op de juiste dingen

Ten eerste moeten CDAO's zich richten op de juiste dingen om een sterke basis te leggen. "Niet alle gegevens zijn even belangrijk", zegt Medd. “CDAO's moeten zich richten op de data die de meeste invloed hebben op de bedrijfsresultaten, de key performance indicators (KPI's) en key risk indicators (KRI's) begrijpen en een businesscase opbouwen. Vervolgens moeten ze een gemeenschappelijke DQ-taal delen met belanghebbenden en DQ-normen vaststellen.”

Verantwoording van gegevenskwaliteit toepassen

Zodra de fundamenten zijn gelegd, is het van belang dat CDAO's steun krijgen vanuit de D&A-governancecommissie. Ook adviseert Gartner datastewards van bedrijfseenheden toe te wijzen en een centraal D&A-team op te stellen die proactief schakelt op basis van prioriteit, kijkt naar nieuwe manieren voor het ondersteunen van verbeteringen en in potentie ook kijkt naar real-time datavalidaties voor oplossen van tekortkomingen.

"Data is een teamsport, dus CDAO's zouden speciale belangengroepen moeten vormen die kunnen profiteren van DQ-verbetering, de voordelen kunnen communiceren en best practices kunnen delen met andere bedrijfseenheden", licht Medd toe.

'Fit for purpose'-gegevenskwaliteit

Om DQ te verbeteren, is het belangrijk om dataprofilering en datamonitoring uit te voeren om de huidige datalacunes en -uitdagingen te begrijpen en te valideren, te monitoren en verbeterplannen op te stellen. Vervolgens moeten CDAO's overstappen op een op vertrouwen gebaseerd bestuursmodel om de acceptatie van DQ-initiatieven door de hele onderneming te stimuleren.

CDAO's kunnen DQ verbeteren door technologieën te gebruiken om handmatige inspanningen te verminderen en snellere resultaten te behalen. Ze doen dit ook door frequente DQ-problemen te identificeren en de oplossingen op te nemen in de zakelijke workflow. CDAO's moeten ook de datageletterdheid in het hele bedrijf verbeteren door een DQ-cultuur te installeren en het delen van kennis en samenwerking tussen alle belanghebbenden van het programma te vergemakkelijken.

Meer informatie is voor klanten van Gartner hier beschikbaar. Data- en analyseleiders kunnen daarnaast meer leren over hoe ze hun eigen effectiviteit kunnen evalueren met behulp van de Gartner CDAO Effectiveness Diagnostic, een tool waarmee CDAO's hun effectiviteit als leiders kunnen begrijpen en hun sterke punten en verbeterpunten kunnen ontdekken.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024