Martijn Kregting - 05 juni 2023

Lieke Lamb: meer diversiteit in IT' kwestie van 'lange adem'

Meer diversiteit in techniek is niet iets dat van vandaag op morgen gerealiseerd wordt, weet Lieke Lamb. De directeur van de Nederlandse chapter van Women in Tech komt nog aan de lopende band vooroordelen tegen als het gaat om vrouwen in technische functies. Maar, aldus Lamb, dat is niet het enige probleem, zo vertelde zij recent in een interview met Dutch IT Leaders. "Zolang de IT vanaf onderwijs tot en met bedrijfsleven nog vooral een mannenwereld is, blijft het moeilijk voor meisjes en vrouwen om zich hier een weg in te vinden en een positie in te behouden."

Lieke Lamb: meer diversiteit in IT' kwestie van 'lange adem' image

Lamb (niet op de foto), in het dagelijks leven CEO van het Future Expertise Center, staat nog steeds vooral voor zalen met mannen in pakken. "We zien steeds meer vrouwen die het wel proberen, maar als je eenmaal gaat werken, kom je toch weer in een mannenwereld terecht. Je daar staande houden blijft lastig. Vrouwen vertrekken dan ook vaker dan mannen. Zo krijg je vervolgens weer het stempel dat ‘vrouwen het niet aan kunnen’.”

Beginnen met onderwijs

Toch moet je ergens beginnen met het bewerkstelligen van (gedragsverandering, weet Lamb. “Het liefste beginnen we natuurlijk overal gelijk. Maar mijn ervaring in het onderwijs leert me dat we het beste daar kunnen beginnen. Niet alleen met andere voorbeelden in lesmateriaal, maar ook met een andere manier van begeleiding. Ik denk dat een goede mix van mannelijke en vrouwelijke docenten daarin kan helpen. Ieder kind leert anders, maar het lessysteem is vooral op een ‘mannelijke manier’ ingericht.”

Inclusiviteit gaat om meer dan alleen vrouwen, meent Lamb, maar gelukkig zijn er al veel organisaties die zich op andere vormen van inclusiviteit en diversiteit richten. “Daarom leggen wij binnen Women in Tech de focus op vrouwen in techniek. De afgelopen vier jaar hebben we daar een basis voor gelegd door heel veel te netwerken en onze boodschap via partners, evenementen et cetera over te brengen. De komende jaren willen we onze ambities en bijbehorende aanpak wat meer formaliseren.”

Om tafel zitten

Zo wil Women in Tech meer structurele aansluiting vinden bij (groter) bedrijven. Meer aan en om tafel zitten bij relevante stakeholders in het bedrijfsleven. En datgene wat bij de eigen achterban en die stakeholders wordt opgehaald, weer door te vertalen naar de politiek.

En nog een agendapunt: het vergroten van de samenwerking tussen de Europese chapters van Women in Tech. Er is bij andere afdelingen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring te halen. “En met alle respect: Nederland is relatief klein. Je kunt op je kop gaan staan om hier verandering te bewerkstelligen. Maar het is belangrijk om dat ook op Europees niveau voor elkaar te krijgen, want dat is waar steeds meer besluitvorming en grensoverschrijdende bedrijvigheid plaatsvindt. Ook zo willen we een sterkere stem krijgen.”

Verkeerde ontwikkeling

En die sterkere stem is hard nodig, want de ontwikkeling gaat volgens Lamb nu niet echt de goede kant uit. “Vooral in de fysieke tech – de monteurs, de installateurs et cetera – loopt het aantal vrouwen juist terug. In de digitale tech, waar we ons momenteel nog met meest op richten, zie ik wel wat positieve verandering. We willen ook die fysieke tech meetrekken de komende jaren.”

Het hele interview met Lieke Lamb teruglezen kan hier.