Wouter Hoeffnagel - 28 augustus 2023

Ctac stelt Gerben Moerland aan als CEO

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. benoemt Gerben Moerland (51) tot statutair lid van de raad van bestuur van Ctac met ingang van 13 oktober 2023. Moerland wordt bij zijn benoeming Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de raad van bestuur.

Ctac stelt Gerben Moerland aan als CEO image

Moerland heeft verschillende leidinggevende functies gehad in de IT-sector en trad in 2006 toe tot Ctac als Business Unit Manager. In 2009 richtte hij software integratiespecialist Oliver IT op. Onder zijn leiderschap groeide die onderneming in twaalf jaar uit tot marktleider op het gebied van integratie, web & mobiele oplossingen met 50 medewerkers. In 2021 nam Ctac een meerderheidsbelang in Oliver IT, waarmee hij opnieuw aan boord kwam bij Ctac. Sinds mei 2023 is hij lid van de executive committee van Ctac.

Belang van Moerland in Oliver IT versneld afgebouwd

Op dit moment bezit Ctac 61% van de aandelen van Oliver IT. Bij de verkrijging van het strategisch meerderheidsbelang van 51% in Oliver IT in 2021, kreeg Ctac een call optie om jaarlijks 10% van de aandelen in Oliver IT over te nemen. In verband met de voorgenomen benoeming heeft Ctac besloten om de overname van het resterende 39% aandelenbelang van Moerland in Oliver IT versneld af te ronden om potentiële belangenconflicten te voorkomen bij de uitoefening van zijn bestuurstaak in Ctac. Oliver IT is in de afgelopen jaren winstgevend geweest. Na afronding van de overname zal het resultaat van Oliver IT volledig worden meegenomen in de winst per aandeel en dividenduitkering aan de aandeelhouders van Ctac.

De overname van het resterende 39% aandelenbelang kwalificeert als een ‘related party transaction’ als bedoeld in art. 2:169 BW. Moerland is tot effectuering van de transactie (indirect) houder van 39% van de aandelen in Oliver IT en lid van het executive committee van Ctac. De koopsom van het resterende belang is conform de eerder gemaakte waarderingssystematiek bepaald en betreft in totaal een vastgesteld bedrag van € 2,36 miljoen. De transactie is aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de benoeming van Moerland tot CEO van Ctac.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen en ondersteunt de voorgenomen benoeming van Moerland als CEO van Ctac. Ctac roept vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen, die op 13 oktober a.s. wordt gehouden, waarin de algemene vergadering wordt gehoord over de voorgenomen benoeming. Bij benoeming zal Paul de Koning, die op dit moment ad interim de CEO-taken waarneemt, aanblijven in zijn rol als CFO en samen met Moerland de raad van bestuur van Ctac vormen.

Harry Hendriks, voorzitter van de raad van commissarissen: “Wij zijn erg verheugd dat wij na een intensief zoekproces in Gerben Moerland een zeer geschikte kandidaat hebben gevonden. Hij past uitstekend bij de visie die de raad van commissarissen had bij het ingaan van de gesprekken voor een nieuwe CEO. Een ondernemende en ervaren bestuurder, met diepgravende kennis van de sector die Ctac in de volgende fase van groei kan begeleiden.”

Marlies van Elst voorgedragen als lid van de raad van commissarissen

Tijdens de BAVA draagt Ctac tevens Marlies van Elst (56) voor voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen. Zij heeft ruim twintig jaar bestuurlijke ervaring, onder andere als lid van de raad van bestuur van ING Nederland, COO van ING Polen en België en CTO van ING Thailand. Van Elst is bestuurder bij de Voedselbank Amsterdam en commissaris bij onder andere de BNG Bank, het VSB Fonds en het Integraal Kankercentrum Nederland. Als interim-manager Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland was Van Elst verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe IT-infrastructuur van de organisatie.

De voordracht geschiedt conform de aanbeveling van de ondernemingsraad van Ctac. Indien de algemene vergadering besluit tot benoeming van mevrouw Van Elst, zal haar termijn aanvangen op 13 oktober 2023. Met de benoeming van mevrouw Van Elst kan de vacature die ontstond na het aflopen van de derde termijn van mevrouw Karsten bij de aandeelhoudersvergadering van april jl., worden ingevuld. Bij benoeming tijdens de BAVA zal de raad van commissarissen van Ctac bestaan uit Hendriks, Vernaus en Van Elst.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024