Wouter Hoeffnagel - 31 augustus 2023

Social media van sollicitanten door een op de vier organisaties bekeken

Ruim een kwart (25%) van de organisaties controleert de social media-profielen van sollicitanten. Zij kijken onder meer of informatie op het profiel overeenkomt met gegevens op het cv.

Social media van sollicitanten door een op de vier organisaties bekeken image

Dit blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij naar de werving- en selectiepraktijken van Nederlandse partijen. 4% van de ondervraagde organisaties meldt altijd het social media-profiel van sollicitanten te bekijken. 16% doet dit regelmatig, terwijl 5% meldt dit zelden te doen. Tilburg University wijst erop dat het niet zonder meer is toegestaan om de profielen van sollicitanten op sociale media te gebruiken.

Diverse redenen

56% van de organisaties die social media-profielen controleert, stelt te kijken of deze informatie overeenkomt met gegevens op het cv. 62% kijkt naar daarnaast naar (niet-professioneel) gedrag en 46% naar persoonlijke opvattingen. Diverse platforms krijgen daarbij de aandacht. Zo controleert 96% LinkedIn, 71% Facebook en 41% Instagram. X - het voormalige Twitter - controleren organisaties met 17% aanzienlijk minder vaak.

"De aankomende wetgeving lijkt organisaties nu al aan te zetten tot het verbeteren van hun werving-en-selectieprocessen. Dat is maar goed ook, want onze resultaten laten zien dat organisaties nog weinig methoden gebruiken die sollicitanten gelijke kansen geven", zegt hoofdonderzoeker Djurre Holtrop van de Tilburg University.

Een aanzienlijk deel van de organisaties blijkt daarnaast in wervings- en selectietrajecten te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken. 34% kijkt naar de leeftijd van sollicitanten, 15% naar de foto en 12% naar het geslacht.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024