Martijn Kregting - 15 september 2023

EZK, EC subsidiëren cyberinnovaties in en voor mkb

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie stellen ruim 900.000 euro beschikbaar voor Nederlandse mkb-ondernemers en onderzoekers die cybersecurity-projecten verder willen ontwikkelen. Het doel van de subsidie is het vergroten van de digitale weerbaarheid van bedrijven. Dit is volgens EZK en de EC tegenwoordig een basisvoorwaarde om als ondernemer succesvol te zijn.

EZK, EC subsidiëren cyberinnovaties in en voor mkb image

Nederlandse ondernemers, vooral mkb’ers, spelen een sleutelrol in de opbouw van een veilige cyberinfrastructuur, stelt EZK. De aangekondigde subsidie moet deze bedrijven extra ondersteuning bieden. De financiering is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de volgende thema’s: automatisering van bestaande cyberbeveiligingsoplossingen, behoud en scholing van personeel, veilig en privacy vriendelijk delen van data en nieuwe kleinschalige cybersecurity-oplossingen ontwikkelen of opschalen.

Aanvragen via CIF-NL

Nederlandse ondernemers en onderzoeksorganisaties kunnen financiering aanvragen via de zogenoemde Cybersecurity Innovation Fund-regeling (CIF-NL). Aanvragen is mogelijk tussen 2 oktober en 2 november 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Per project kan een bedrag van minimaal 25.000 en maximaal 75.000 euro aangevraagd worden. In totaal is er 930.000 euro beschikbaar voor CIF-NL. De uitvoering van de regeling wordt gecoördineerd door NEXIS, het Nederlandse loket voor cybersecurity-innovatie en RVO.

EU-breed netwerk

NEXIS is onderdeel van het nieuwe EU-brede netwerk van 27 nationale loketten, aangestuurd door het European Cybersecurity Competence Centre (ECCC). NEXIS heeft als doel om kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van cybersecurity binnen Nederland en Europa te stimuleren. NEXIS is in opdracht van het ministerie van EZK opgericht en wordt mede gefinancierd door de EU.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024