Martijn Kregting - 22 september 2023

Vier vijfde financiële teams in 2026 afhankelijk van eigen AI-toepassingen

Zo’n 80 procent van de financiële teams van grote ondernemingen zal in 2026 afhankelijk zijn van intern beheerde en eigen generatieve AI-platforms, getraind met bedrijfseigen bedrijfsgegevens. Dat stelde Gartner op de Gartner CFO & Finance Executive Conference, 18 en 19 september in Londen. Tijdens het event bespraken Gartner-analisten de kenmerken en best practices van financiële organisaties die met succes AI hebben geïntroduceerd.

Vier vijfde financiële teams in 2026 afhankelijk van eigen AI-toepassingen image

“De recente toetreding van grote, gevestigde bedrijven tot de generatieve AI-markt heeft het startschot gegeven voor een zeer competitieve race om te zien wie als eerste revolutionaire waarde kan leveren”, stelt Mark D. McDonald, senior director analist bij de Gartner Finance Practice. “Leiderschapsteams willen niet achterop raken bij hun collega’s. Als hoofdverantwoordelijken voor de financiële gezondheid van een organisatie moeten CFO’s echter de risico’s en voordelen van tools als generatieve AI tegen elkaar afwegen.”

Er zijn volgens McDonald drie soorten discussies die CFO’s in leiderschapskringen zouden moeten voeren om ervoor te zorgen dat er redelijke verwachtingen worden gewekt, en dat het gebruik van generatieve AI waarde creëert zonder onaanvaardbare risico’s te introduceren.

Discussie #1

Ontkracht de hype om opgeblazen verwachtingen te voorkomen

Generatieve AI biedt bedrijven de mogelijkheid om met gemak volledig door de groeiende complexiteit en het groeiende volume van hun data te navigeren. De beperkingen van de technologie introduceren echter een aantal reële uitdagingen voor dit doel, waardoor Gartner de ontwikkeling op een ‘hoogtepunt van opgeblazen verwachtingen’ (peak of inflated expectations) beschouwt. CFO's moeten samenwerken met senior technologieleiders (bijvoorbeeld CIO, Chief Data Officer, Chief Information Security Officer) om hype van realiteit te onderscheiden en resultaten te delen met andere leden van het executive leiderschapsteam.

De huidige generatieve AI-oplossingen vertegenwoordigen een verzameling moderne innovaties, waaronder deep learning, natuurlijke taalverwerking, versterkend leren en grafische netwerken, die allemaal opmerkelijke resultaten opleveren. Het uitgebreide aantal parameters en verbindingen dat wordt gebruikt om deze outputs te creëren, verhindert echter elke transparante afstemming van de respons van het algoritme.

Deze observatie omvat onder meer het onvermogen om te bepalen of het algoritme onuitgesproken doelstellingen heeft ontwikkeld of dat het conclusies baseert op onnauwkeurige, irrelevante, onethische of zelfs illegale informatie. “Dergelijke beperkingen vormen de ruggengraat van gesprekken die CFO’s moeten voeren met leiderschapskringen wanneer ze het gebruik van generatieve AI overwegen”, aldus McDonald.

Discussie #2

Definieer generatieve AI-gebruiksscenario's die op elkaar zijn afgestemd, verantwoordelijk en uitvoerbaar zijn

Met inzicht in de beperkingen van generatieve AI kunnen CFO’s op verantwoorde wijze een gesprek voeren met managementteams gericht op het definiëren van gebruiksscenario’s. Ze moeten samenwerken met het operationeel management, uitvoerende leiders en vertegenwoordigers van de gebruikersgemeenschap om bruikbare generatieve AI-gebruiksscenario's te definiëren die aansluiten bij de algemene strategie en risicotolerantie van de organisatie.

“Zoals bij elke AI-oplossing benutten de beste gebruiksscenario’s de sterke punten van een specifiek bedrijf en verdedigen ze de zwakke punten”, aldus McDonald. “Het kopiëren van use cases van andere bedrijven zal waarschijnlijk niet dezelfde impact hebben in een organisatie met andere omstandigheden. In plaats daarvan levert het afstemmen van de fundamentele mogelijkheden van generatieve AI op de unieke strategieën en doelstellingen van een bedrijf een waarde op die een bedrijf onderscheidt van zijn concurrenten.”

Discussie #3

Ontwikkel generatief AI-beheer en richtlijnen voor acceptabel gebruik

Generatieve AI vereist menselijk toezicht om ervoor te zorgen dat de resultaten in overeenstemming zijn met de nuance van menselijk oordeel en eerlijkheid. Hoewel de output van generatieve AI menselijk en overtuigend kan lijken, zijn de resultaten niet altijd accuraat, onbevooroordeeld of betrouwbaar.

"CFO's moeten juridische, HR-, audit-, beveiligings- en andere relevante bedrijfsondersteunende functies inschakelen om gebruiksrichtlijnen op te stellen om de risico's op het gebied van veiligheid, compliance, regelgeving en andere intellectuele eigendomsrechten te minimaliseren", meent McDonald. “Deze discussie moet ook de potentiële impact op het personeel, de bedrijfscultuur en de noodzakelijke training omvatten.”

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
Netgear banner liggend start week 14