Witold Kepinski - 30 september 2023

Hoe kan de chemische industrie profiteren van de mogelijkheden voor koolstofreductie?

De chemische industrie is een bedrijfstak met een omzet van 4 biljoen dollar en biedt werk aan ruim 20 miljoen mensen. Hoewel het een grote consument is van energie en hulpbronnen, loopt deze branche ook voorop bij de ontwikkeling van energie-efficiëntie, koolstofarme en hernieuwbare grondstoffen en brandstoffen, opslag van chemische energie en materialen uit CO2-afvang. Het bevindt zich ook in een positie om modellen voor de circulaire economie te ontwikkelen en te promoten door te innoveren voor eenvoudiger hergebruik en recycling van materialen. Dit meldt SAP in een case tijdens de onlangs gehouden Future of Business Summit in het Duitse hoofdkantoor in Walldorf.

Hoe kan de chemische industrie profiteren van de mogelijkheden voor koolstofreductie? image

Deze branche levert tegelijkertijd de op twee na grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot in de industriële sector en is de best geplaatste industrie om producten in een groot aantal industrieën koolstofvrij te maken.

Door haar hoge positie in de toeleveringsketen kan de chemische industrie vaak onzichtbaar lijken. De producten maken deel uit van de waardeketen van belangrijke industrieën, waaronder de landbouw, de farmaceutische industrie en de consumptiegoederensector, en vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van hun Scope 3-emissies. Maar er komt verandering die d bedrijven meer verantwoordelijk zal maken voor deze voorheen verborgen emissies. Nieuwe wetgeving zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal de CO2-voetafdruk van de chemische industrie beter belichten, aangezien bedrijven met meer dan 250 werknemers verplicht zullen zijn hun broeikasgasemissies te rapporteren, inclusief de emissies die binnen Scope 3 vallen.

Een visie voor de chemische industrie

Om aan nieuwe wettelijke vereisten te voldoen en kansen voor emissiereductie te identificeren, moet de chemische industrie verder kijken dan haar huidige instrumenten en samenwerkingsverbanden om de kwaliteit van gegevens te verbeteren – gebaseerd op primaire informatie in plaats van gemiddelden en schattingen – en de toegang daartoe te delen. Het op één lijn brengen van datastructuren en het gebruiken van dezelfde semantiek zal de concurrentie tussen leveranciers aanmoedigen en hen ertoe aanzetten chemische producten te vervaardigen met een steeds lagere CO2-voetafdruk, wat zowel alle downstream-klanten als het klimaat ten goede zal komen. Om deze visie te verwezenlijken zal de oplossing actuele gegevens ontvangen van upstream-leveranciers, met behulp van een gestandaardiseerde methodologie, waardoor bedrijven de CO2-voetafdruk van hun eigen producten kunnen berekenen, zodat deze vervolgens met downstream-klanten kan worden gedeeld. Voor brede acceptatie,

De auto-industrie heeft inmiddels al een blauwdruk die de chemische industrie kan overnemen. Het volgt de materiaalstromen digitaal door de hele supply chain. Met Catena-X kunnen bedrijven met vertrouwen gestandaardiseerde emissiegegevens uit hun toeleveringsketen delen op basis van technologie die een controleerbare Chain of Custody biedt. Dit biedt autofabrikanten de informatie die ze nodig hebben om strategische beslissingen te nemen om de CO2-voetafdruk van hun producten te verkleinen, circulariteit te omarmen en de adoptie van circulaire bedrijfsmodellen, zoals het recyclen van batterijen, te vergroten. Sommige chemische bedrijven die aan de auto-industrie leveren, zijn al betrokken, zoals BASF.

“Als energie-intensieve industrie aan het begin van bijna alle waardeketens speelt de chemische sector een sleutelrol bij het verkleinen van de mondiale CO2-voetafdruk in de productie en daarbuiten. Transparantie van de CO2-voetafdruk op productniveau is een fundamentele stap om dit te bereiken”, zegt Alessandro Pistillo, directeur Digital Strategic Projects bij BASF. “BASF is een van de oprichters en levert een zeer actieve bijdrage aan mondiale initiatieven gericht op Scope 3-transparantie en standaardisatie van de koolstofvoetafdruk van producten, zoals Together for Sustainability in de chemische sector, evenals Catena-X en de Global Battery Alliance op het gebied van de auto- en batterijwaarde. respectievelijk keten. Tegelijkertijd is BASF ook een vooraanstaand lid van WBCSD-PACT, waarvan het raamwerk gericht is op het garanderen van sectoroverschrijdende interoperabiliteit.”

Verbeterde nauwkeurigheid

Historisch gezien zijn sectorgemiddelden en secundaire gegevens gebruikt om de CO2-voetafdruk te schatten. De hoeksteen van de visie voor de chemische industrie betreft een aanzienlijke verbetering van de gegevens over de uitstoot van broeikasgassen, een stap die zal zorgen voor een veel grotere transparantie van de uitstoot voor de industrie zelf en voor haar klanten. SAP werkt sinds 2021 samen met de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) als innovatiepartner en is betrokken geweest bij het Partnership for Carbon Transparency (PACT)-initiatief, dat helpt bij het ontwikkelen van de mondiale normen, methodologie en technologische infrastructuur die nodig zijn voor emissieboekhouding en -uitwisseling op productniveau.

Gezamenlijke gegevensuitwisseling

De wens en de kaders voor de chemische industrie om samen te werken bestaan ​​al. Ze dateren uit 1985, met de oprichting van het Responsible Care-programma en de oprichting in 2011 van de brancheorganisatie Together for Sustainability, een wereldwijd initiatief om de duurzaamheidsnormen in de toeleveringsketen van de chemische industrie te verhogen. Tot de leden behoren enkele van de grootste chemische groepen ter wereld, vertegenwoordigd door hun Chief Procurement Officers. Ondanks het vermogen en de bereidheid van de industrie om samen te werken, en het huidige pilot-IT-systeem voor het delen van upstream-informatie over de CO2-voetafdruk van producten, staat de sector nog steeds aan de vooravond van gegevensuitwisseling.

“Er zijn voetafdrukgegevens aanwezig”, zegt Michael Sambeth, Global Enterprise Architect bij SAP. “Het kan worden berekend met kant-en-klare oplossingen van SAP; nu moet het door de hele toeleveringsketen stromen.”

Catena-X leidde tot de lancering van de SAP Sustainability Data Exchange-applicatie, die speciaal is ontworpen met het oog op veiligheid, om gestandaardiseerde gegevens over de CO2-voetafdruk binnen de waardeketen uit te wisselen. SAP Sustainability Data Exchange maakt gebruik van de koolstofgegevensstandaarden die zijn opgesteld door WBCSD PACT. Omdat een groot deel van de Together for Sustainability-leden al SAP ERP-systemen gebruikt, bevinden ze zich in een goede positie om SAP Sustainability Data Exchange te kunnen gebruiken om deze gegevens uit te wisselen met hun leveranciers en klanten, terwijl ze zich houden aan de wereldwijde normen.

Op weg naar een Green Ledger-aanpak

De chemische industrie is een product van haar gevestigde toeleveringsketens, grootschalige activiteiten, kostenefficiëntie en schaalbaarheid. Deze branche is goed georganiseerd en goed thuis in het creëren en volgen van methodologieën, maar het moet de waarde inzien van primaire gestandaardiseerde gegevens – en het delen van gegevens – voor het koolstofvrij maken.

Een groene grootboekaanpak zal bedrijven in staat stellen hun uitstoot op dezelfde manier te behandelen als hun financiële gegevens. Door CO2-boekhouding worden emissie-‘boekingen’ onderdeel van elke zakelijke transactie, op dezelfde manier als financiële informatie. Dit betekent dat er een niveau van detail en vertrouwen wordt bereikt, waardoor bedrijven vanuit elke hoek naar emissies kunnen kijken – per product, organisatie, winstcentrum, locatie, fabriek, apparatuur, enz. Deze granulariteit vormt de basis voor planning en sturing, wat niet mogelijk is. worden gedaan met behulp van gemiddelden of sterk geaggregeerde cijfers.

Het koolstofvrij maken van een groot aantal industrieën hangt af van het vermogen van de chemische industrie om met succes gegevens over de koolstofvoetafdruk te standaardiseren en uit te wisselen. Alleen de chemische bedrijven waarbij duurzaamheid de kern van hun strategie is en die over de juiste instrumenten beschikken voor hoogwaardige emissieboekhouding, zullen in staat zijn hun bedrijf toekomstbestendig te maken om concurrerend te blijven in het licht van de steeds evoluerende wetswijzigingen die zijn gecreëerd om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. opwarming van de aarde.

Ga naar www.sap.com/sustainability voor meer informatie over deze ontwikkelingen.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024