Martijn Kregting - 13 oktober 2023

Bianca Rouwenhorst, CIO VWS: ‘Digitalisering verankeren in nieuw beleid blijft lastig'

De CIO in het bedrijfsleven heeft veel en direct te maken met beslissingen op IT-gebied, ook op strategisch gebied. De CIO heeft bij een ministerie zoals VWS een iets andere rol, vertelde Bianca Rouwenhorst onlangs in een interview met Dutch IT Leaders. Zij is als ‘concern’-CIO ook coördinerend CIO voor heel VWS: het kerndepartement, een aantal zbo’s (zelfstandige bestuursorganen) en agentschappen zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bianca Rouwenhorst, CIO VWS: ‘Digitalisering verankeren in nieuw beleid blijft lastig' image

“Zbo’s en agentschappen hebben hun eigen CIO’s die meer direct bij IT-besluiten en -vraagstukken betrokken zijn", licht Rouwenhorst toe. " Wij coördineren op dit gebied, geven adviezen af over grotere IT-trajecten - meer dan 5 miljoen euro - en zijn liaison tussen bijvoorbeeld de Rijks-CIO en de CIO’s binnen het concern. Daarnaast hebben we een rol op het gebied van informatieveiligheid, security en privacy, en vervullen we de rol van Chief Data Officer. Dit laatste zie je volgens mij in het bedrijfsleven ook steeds vaker als aparte functie of onderdeel van de rol van een CIO.”

Eigen software-tak

Anders dan bij veel ministeries heeft VWS tegenwoordig ook een eigen ‘realisatietak’ op IT-gebied: een afdeling die zelf software ontwikkelt voor vraagstukken binnen VWS en voor het zorgveld. “Zo werken we aan een portaal voor zorgmedewerkers met Long Covid die hier subsidie kunnen aanvragen. Maar we hebben ook aan de corona-apps gewerkt en de GGD’s tijdens corona ondersteund.”

Al loopt VWS hiermee voor op veel ministeries, de adoptie van IT en digitalisering blijft ook hier een uitdaging, merkt Rouwenhorst. “Op een beleidsdepartement is dat denk ik iets anders dan bij een uitvoeringsinstantie zoals het UWV. Bij beleid maken is de ‘i’ van informatievoorziening/ICT niet sexy. Digitaal gedrag en het gebruik van data is het nieuwe normaals, maar dit verankeren in nieuw beleid is vaak nog een moeilijke opgave. Ik heb hier veel gesprekken over met mijn collega’s en vanuit onze directie zijn wij dan ook bezig met iVakmanschap binnen het departement.”

Bij uitvoeringsinstanties zoals het UWV (of de voorgangers waar zij voor werkte) bemerkte Rouwenhorst gemiddeld een meer innovatievere houding. Dat ligt er volgens haar ook aan dat mensen bij dergelijke organisaties constant wordt gevraagd om zich meer efficiënt en effectief op te stellen, meer dan bij een beleidsdepartement. “Ze zijn voortdurend in contact met hun klanten, en die gaan bepaalde vormen van digitale dienstverlening ook steeds meer normaal vinden.”

Meer interne focus op ‘I’

Toch is het afgelopen jaar ook bij VWS meer focus op de ‘i’ ontstaan. Dat heeft zijn oorsprong zeker voor een deel in de coronapandemie. “Zo hebben we in deze periode veel externe IT’ers naar binnen gehaald die wilden bijdragen aan de aanpak van de pandemie - zoals bij de corona-apps. De software-afdeling die we zo ingericht hebben, is misschien dan wel een vreemde eend in de bijt, maar heeft mij wel de ogen doen openen: ‘Zo kan digitalisering ondersteunend zijn aan onze taken’.

Een klein voorbeeld: VWS is sinds corona bedolven onder WOB-verzoeken. De ontwikkelaars dragen eraan bij dat het ministerie die stroom beheersbaar kan houden, efficiënter kan afhandelen en weet waar alle opgevraagde documenten te vinden zijn. Rouwenhorst: “De directeur die hiervoor verantwoordelijk was binnen VWS, zou misschien twee jaar terug helemaal niet gedacht hebben aan de mogelijkheden die digitalisering hier biedt. Nu kunnen we dit ook gaan inzetten voor het structurele proces van WOB-verzoeken – WOO tegenwoordig. Dus je ziet wel dat er beweging in zit.”

Het interview met Bianca Rouwenhorst gemist? Lees het hier terug.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024