Witold Kepinski - 17 oktober 2023

TU Delft en JetBrains lanceren nieuw ICAI lab AI for Software Engineering

Hoe kunnen we betere software maken door kunstmatige intelligentie (AI) te gebruiken? TU Delft en JetBrains bundelen hun kennis en expertise op het gebied van AI en softwareontwikkeling in het AI for Software Engineering Lab (AI4SE). Dit maakten zij donderdag 12 oktober bekend tijdens het Bits & Chips evenement in Eindhoven. Het doel van de samenwerking is om een diepgaand begrip ontwikkelen van hoe nieuwe AI-technologie de effectiviteit en efficiëntie van software-engineeringprocessen kan verbeteren. Eerder dit jaar richtte de TU Delft al samen met het Rotterdamse Erasmus MC een ethieklab op voor AI-toepassingen in de zorg.

TU Delft en JetBrains lanceren nieuw ICAI lab AI for Software Engineering image

De opkomst van geavanceerde AI-gedreven tools heeft geleid tot een breed scala aan mogelijkheden en transformaties in de praktijk en het onderwijs van software engineering. JetBrains en de Technische Universiteit Delft erkennen dit potentieel en hebben samen het AI for Software Engineering Lab (AI4SE) opgericht. 

Hierin onderzoeken zij de impact en het gebruik van AI-methodologieën in software engineering, met als aandachtsgebieden softwareontwikkeling, testen en programmeeronderwijs. 

Verbetering gebruik AI

Het doel van AI4SE is om AI-technieken te gebruiken en te verbeteren om een revolutie teweeg te brengen in softwareontwikkelingstools en de productiviteit van softwareontwikkelaars te verhogen. Een belangrijk mechanisme is generatieve AI en het gebruik van Large Language Models (LLM's) voor codering. 

Het lab bestaat uit een gezamenlijk team van onderzoekers van TU Delft en JetBrains, met daarin Prof. Dr. Arie van Deursen and Dr. Maliheh Izadi van TU Delft, en Dr. Vladimir Kovalenko en Dr. Pouria Derakhshanfar van JetBrains. Er zijn nu 5 open PhD posities bij het nieuwe AI4SE Lab, één voor elke track. De posities zijn bij TU Delft. Meer informatie staat hier.

Eerste ethieklab voor de zorg

Erasmus MC en TU Delft hebben afgelopen juni het naar eigen zeggen eerste ethieklab in Nederland voor artificial intelligence (AI) in de zorg gelanceerd: REAiHL. Zij werken samen met softwareleverancier SAS, dat onder meer de inzet van Phd's sponsort. Vijf promovendi kunnen daarmee ingezet worden binnen REAiHL. Het lab is onlangs uitgeroepen tot een officieel lab door het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Het ethieklab moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën in de zorg op een ethisch verantwoorde manier plaatsvinden.

Reden voor de oprichting van het ethieklab: de gezondheidszorg staat onder druk omdat vergrijzing leidt tot meer zorgvraag, maar steeds minder mensen om die te leveren. De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen, maar de snelle ontwikkelingen zijn ook reden tot zorg, aldus mede-initiatiefnemer Michel van Genderen, internist-intensivist van het Erasmus MC. Het is noodzakelijk om te waarborgen dat deze technologieën op een veilige, transparante en ethische manier worden ontworpen en gebruikt, met inachtneming van de menselijke maat.

REAiHL brengt multidisciplinaire teams van deskundigen op het gebied van AI, geneeskunde en ethiek samen met beleidsmakers om samen te werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-technologieën die prioriteit geven aan patiëntveiligheid, privacy en autonomie.

IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12 Progress Communications BW start week 17 tm 19
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12