Wouter Hoeffnagel - 17 november 2023

FTC brengt impact van AI op concurrent op cloudmarkt in kaart

De Federal Trade Commission onderzoekt mogelijke concurrentieproblemen op de cloud computing-markt, waarbij de focus ligt op de impact van kunstmatige intelligentie (AI). Amazon financiert diverse partijen die claimen dat concurrent Microsoft de concurrentie op de markt beperkt.

FTC brengt impact van AI op concurrent op cloudmarkt in kaart image

De FTC meldt meer dan 100 reacties vanuit de cloudmarkt heeft verzameld, afkomstig van industriepartijen, beleidsgroepen en academici. De reacties zijn binnengekomen na een oproep die de FTC eerder dit jaar deed.

Cloud credits

De toezichthouder legt de focus in het onderzoek op generatieve AI. Specifiek gaat het daarbij om het verstrekken van cloud credits, een vorm van investering waarmee cloudbedrijven aan AI-bedrijven financiering verstrekken in de vorm van credits die zij uitsluitend aan hun cloudactiviteiten kunnen besteden. De FTC waarschuwt dat cloud credits kunnen leiden tot een vendor lock-in.

De Amerikaanse toezichthouder gaat ook de impact van het tekort aan gespecialiseerde AI-chips onderzoeken. Het onderzoekt of alle partijen in de AI-markt hiertoe toegang blijven houden. Daarnaast kijkt de FTC naar de veiligheid van de cloud, waarbij ook in kaart wordt gebracht of ingrijpen vanuit de Amerikaanse overheid nodig is om de veiligheid van de cloud te versterken.