22 december 2023

De voordelen van de cloud maximaal benutten dankzij Multi-cloud by design

Veel organisaties hebben een multi-cloud-aanpak die gegroeid is zonder duidelijke strategie om hun specifieke workloadbehoeften te ondersteunen. Ze zijn zich hier wel steeds meer van bewust en nemen hun cloudgebruik en de kosten ervan onder de loep. Hebben ze de juiste investeringen gedaan? Kunnen ze hun bestaande resources optimaliseren, meer inzicht verwerven en de uitgaven effectief beheersen?

De voordelen van de cloud maximaal benutten dankzij Multi-cloud by design image

Clouddiensten zijn steeds gewilder. Bijna de helft van de Europese bedrijven koopt ze in en dat is volgens Eurostat ruim 4% meer dan twee jaar geleden. Nederland behoort tot de voorlopers: Nederlandse bedrijven nemen bovengemiddeld vaak clouddiensten af (61%). Veelgenoemde voordelen van clouddiensten zijn de vaak betere beveiliging, het makkelijker doorvoeren van software-updates en de toegankelijkheid voor personeel dat op afstand werkt. Volgens IDC geeft bijna twee derde van de organisaties meer uit aan de cloud dan aanvankelijk gepland. Om inzicht te krijgen in de langetermijnkosten van de cloud is het slim als CIO's hun multi-cloudstrategie ontwikkelen op basis van ontwerp (design) in plaats van op basis van standaardinstellingen (default).

Een goede voorbereiding is het halve werk

Bij het implementeren van een multi-cloudstrategie is niet alleen de uitvoering, maar ook de voorbereiding belangrijk – zelfs nog belangrijker. Veel organisaties stappen over op de cloud en leren gaandeweg, waarbij ze het implementeren zonder een duidelijk plan. Het is verstandiger om eerst de huidige IT-infrastructuur te evalueren, vervolgens te bepalen welke applicaties en workloads geschikt zijn om naar de cloud te verplaatsen en tot slot de optimale migratiestrategie vast te stellen, met specifieke aandacht voor beveiligings- en compliance-eisen.

Volgens onze klanten vormen silo-ervaringen in de cloud en het beheren van verschillende leveranciers de grootste uitdagingen bij de implementatie van een multi-cloudomgeving. Het verspreiden van data en workloads over meerdere locaties resulteert in een toename van het aantal processen, tools en vaardigheden, waardoor problemen ontstaan rondom zichtbaarheid en controle. Het ontbreken van een duidelijk overzicht over data en workloads leidt tot Multi-cloud by default, niet by design – wat weer zorgt voor onverwacht hoge rekeningen voor verschillende cloudplatforms.

Benut voordelen maximaal dankzij een duidelijke strategie

Voor veel organisaties levert een combinatie van meerdere cloudmodellen – public, privé en hybride – de beste resultaten op. Het is echter cruciaal om de prestaties en de langetermijnkosten van jouw cloudomgeving te monitoren, activiteiten continu te optimaliseren en een strategie te hanteren die rekening houdt met de behoeften van toekomstige workloads en groei. Soms is het niet mogelijk om van alle workloads exact te weten wat de langetermijnkosten zullen zijn. Dan is het fijn als je op of af kunt schalen of workloads kan verplaatsen. Wanneer organisaties een combinatie van meerdere public en privé clouds implementeren, dan neemt het gebrek aan voorspelbaarheid en inzicht in de cloudkosten toe en is het een uitdaging om te zien wat de daadwerkelijke efficiëntieverbeteringen zijn.

Wat de juiste infrastructuur voor jouw organisatie is om workloads op te slaan en uit te voeren, hangt af van verschillende factoren, waaronder beschikbaarheid, prestaties, beveiliging en kosten, die moeilijk te vergelijken zijn. Het is in ieder geval verstandig om een paar stappen vooruit te denken. Zo optimaliseren organisaties altijd de juiste workloads voor de juiste locaties, waardoor ze de voordelen voor hun organisatie maximaal benutten. Een succesvolle cloudstrategie helpt ook de complexiteit van data te verminderen, wat leidt tot grotere besparingen en betere zakelijke beslissingen.

Multi-cloud by design

Het is essentieel dat CIO's de langetermijnkosten van de cloud begrijpen en een strategie opstellen met het oog op toekomstige workloads en groei, oftewel Multi-cloud by design. Ondanks de extra complexiteit van meerdere clouds, kan een bewuste en doelgerichte strategie een organisatie helpen om van het ware potentieel van een multi-cloud-ecosysteem te profiteren. Op deze manier kunnen organisaties hun resources maximaliseren, activiteiten optimaliseren en innovatie stimuleren. Voor veel bedrijven is Multi-cloud by design het begin van een no-regret architectuur en een aanpak die mee beweegt met de wensen en eisen van het bedrijf, maar ook met de wisselingen in prijs en aanbod van de (grotere) cloud leveranciers.

Door: Robert de Koning, Advisory Presales Consultant Enterprise bij Dell Technologies

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024