Witold Kepinski - 17 januari 2024

Cisco en OESO onderzoeken digitaal welzijn

Cisco gaat samen met het OESO WISE Center een interactief kenniscentrum ontwikkelen om de rol van technologie bij het bevorderen van inclusie en het verbeteren van welzijn te helpen begrijpen.

Cisco en OESO onderzoeken digitaal welzijn image

Technologie transformeert ons leven en verandert de manier waarop we leren, werken, met anderen omgaan en toegang krijgen tot allerlei soorten diensten. Afhankelijk van ons vermogen om toegang te krijgen tot technologie en deze op de juiste manier te gebruiken, kan technologie ons gevoel van welzijn verbeteren en een echte motor van vooruitgang zijn zo meldt Cisco, een mondiale technologieleider die zich inzet voor het bevorderen van een inclusieve toekomst voor iedereen. Het zet zijn inspanningen voort om de digitale kloof te dichten door middel van een nieuwe onderzoekssamenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Deze samenwerking heeft tot doel een verantwoord gebruik van technologie te bevorderen, evenals eerlijkheid, inclusie en eerlijke toegang in een mondiale digitale economie.

Een mondiaal gesprek op gang brengen
Terwijl de digitale transformatie elk aspect van ons leven in steeds sneller tempo opnieuw vormgeeft, bundelen Cisco en het OECD Center on Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity (WISE) hun krachten om de complexe aard van digitale transformatie te onderzoeken. en de rol ervan als katalysator voor vooruitgang en als bron van potentiële risico's voor het welzijn.

“De OESO heeft een lange traditie van werk om beleidsmakers te helpen de digitale transformatie beter te begrijpen en passend beleid te ontwikkelen om een ​​positieve digitale toekomst vorm te geven. Ons eerste rapport, ‘How’s Life in the Digital Age’, benadrukte de voordelen en uitdagingen van digitale transformatie , van verbeterde toegang en productiviteit tot kwesties als de digitale kloof en persoonlijke veiligheidsbedreigingen in het dagelijks leven en op de werkplek van mensen. Onze samenwerking met Cisco helpt ons de volgende stap te zetten in het verbreden van wat we weten over de wisselwerking tussen technologie en het leven om ons begrip van te verrijken welzijn in de digitale wereld”, zegt Romina Boarini, directeur van het OESO WISE Center.

Deze samenwerking heeft tot doel een interactief, dynamisch en boeiend digitaal platform te creëren voor het delen van ervaringen om een ​​gedetailleerd beeld te helpen ontwikkelen van hoe digitale technologieën verschillende aspecten van ons leven beïnvloeden. Gebaseerd op het OECD Well-being Framework , zal het platform nieuwe statistieken en inzichten van mensen verzamelen over digitaal welzijn als geheel, inclusief de impact van de digitale kloof en ongelijkheden in de acceptatie en het gebruik van digitale technologieën.

Strategisch momentum van Cisco's Country Digital Acceleration Programs
Cisco's betrokkenheid bij het OESO WISE Center-initiatief is een uitbreiding van zijn Country Digital Acceleration (CDA )-programma, dat een lange geschiedenis heeft van samenwerking met overheden, de industrie en de academische wereld om duurzame, veilige en inclusieve gemeenschappen te bevorderen via meer dan 1500 projecten in 50 landen.

“We kunnen de digitale kloof niet alleen dichten. Overheden, de industrie, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en gemeenschapsleiders moeten op nieuwe manieren samenwerken om prioriteit te geven aan ons collectieve welzijn voor een gezond, welvarend en veilig digitaal leven. Dat is geen toeval. "Ik denk dat de prioriteiten en het welzijnskader van de OESO zo diep resoneren. Dit partnerschap maakt gebruik van de collectieve expertise van Cisco en de OESO op het gebied van het begrijpen van de risico's en het ontsluiten van de waarde van digitalisering in verticale sectoren en industrieën om uiteindelijk veilige en inclusieve gemeenschappen en veerkrachtige economieën mogelijk te maken." zegt Guy Diedrich, Senior Vice President & Global Innovation Officer van Cisco.

Digitale toegang is niet langer een voorrecht voor sommigen, maar een noodzaak voor iedereen.
Het partnerschap tussen Cisco en de OESO bouwt voort op bestaand onderzoek naar digitaal welzijn. Het erkent dat digitale technologieën weliswaar voordelen bieden, zoals verbeterde toegang tot onderwijs- en gezondheidsinformatie, maar ook risico's met zich meebrengen. Met name de digitale kloof, waarbij degenen die geen digitale geletterdheid hebben – een mix van technische, emotionele en sociale vaardigheden – achterop raken en kwetsbaar worden voor geestelijke gezondheidsrisico’s en veiligheidsproblemen. Het nieuwe partnerschap erkent dat brede internettoegang niet voldoende is om deel te nemen aan het digitale leven en probeert burgers, bedrijven, beleidsmakers en werknemers bijeen te brengen om een ​​evenwichtige aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat technologie het welzijn verbetert en potentiële risico's beperkt.

Een nieuw industrieonderzoek en kenniscentrum 

Cisco en de OESO zullen onderzoek doen en een mondiaal kenniscentrum creëren, waarbij gegevens worden vastgelegd en kennis wordt uitgebreid over de invloed van digitale transformatie op verschillende aspecten van het leven van mensen. Dit initiatief markeert een cruciale stap in het begrijpen van de rol van technologie in een bredere definitie van welzijn die elf belangrijke dimensies omvat: onderwijs en vaardigheden, gezondheidszorg, banen en inkomsten, inkomen en vermogen, subjectief welzijn, slimme gemeenschappen – evenwicht tussen werk en privéleven. en sociale verbindingen – duurzaamheid van het milieu, kritieke infrastructuur, cyberveiligheid, bestuur en maatschappelijke betrokkenheid, en huisvesting. Het onderzoek heeft tot doel gebruikers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, individuen in staat te stellen op verantwoorde wijze door het digitale landschap te navigeren en een gezonde relatie met opkomende technologie te bevorderen.

“Hoewel we blijven streven naar volledige digitale inclusie over de hele wereld, kunnen we dit niet tegen elke prijs doen. Het is onze verantwoordelijkheid om welzijn bovenaan de agenda te houden, en dit partnerschap zal ons helpen contact te maken met mensen over de hele wereld om meer te leren over hun ervaringen met digitale technologie – hoe deze hun sociale connecties, hun baan en de balans tussen werk en privéleven, en hun fysieke en mentale gezondheid beïnvloedt. Het mede bouwen aan een model en een beter begrip van de rol die technologie speelt in het dagelijks leven is van fundamenteel belang voor ons werk bij Cisco en het nastreven van ons doel om een ​​inclusieve toekomst voor iedereen mogelijk te maken”, aldus Fran Katsoudas, Executive Vice President & Chief People, Policy and Purpose Officer van Cisco.

Het komende jaar: Hub-lancering en welzijnsforum

Het partnerschap zal in de tweede helft van 2024 zijn 'Digital Well-being Hub' lanceren. In november zal Cisco deelnemen aan het World Forum on Well-being van de OESO, waarin de waarde van van welzijnsbenaderingen voor het verbeteren van kennis, prestaties en samenwerking in de publieke, private en civiele sector in een context van maatschappelijke veranderingen.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024