Witold Kepinski - 26 januari 2024

Vier subsidies voor quantumtechnologie projecten van TU/e

De financiering voor de projecten komt van Quantum Delta NL in samenwerking met NWO. Quantumbestendige beveiligingssystemen, optische pincetten, quantumsleuteldistributie en quantumcomputers op basis van neutrale atomen zijn de onderwerpen die aan bod komen in de vier TU/e-projecten die worden gefinancierd binnen het Nationaal Groeifonds (NGF)-programma Quantum Technology, uitgevoerd door NWO in samenwerking met Quantum Delta NL. Alle onderzoekers van de vier gefinancierde projecten maken deel uit van het Eindhoven Hendrik Casimir Instituut (EHCI), het TU/e-instituut dat innovatief onderzoek op het gebied van fotonica, elektronica en kwantumtechnologie aanstuurt.

Vier subsidies voor quantumtechnologie projecten van TU/e image

Het doel van Quantum Delta NL (QDNL) en NWO is het realiseren van de broodnodige wetenschappelijke en technologische doorbraken op het gebied van quantumtechnologie, zoals quantum sensing-toepassingen, quantum computing en quantumnetwerken.

In totaal werd bijna 10,4 miljoen euro toegekend aan 19 projecten in Nederland. QDNL heeft over een periode van zeven jaar 42 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek en innovatie.

Het viervoudige succes van de TU/e

Van de negentien succesvolle projecten zijn er vier gevestigd aan de TU/e, waarbij alle betrokken onderzoekers sterk verbonden zijn met het Eindhoven Hendrik Casimir Instituut (EHCI). Het instituut werd officieel gelanceerd in 2021 en onderzoekt het allernieuwste op het gebied van fotonica en kwantumtechnologieën.

De vier succesvolle TU/e-projecten bestrijken een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan de wereld van quantum. Meer informatie over deze projecten vindt u hieronder.

Kwantumcomputers met neutrale atomen

Voor haar project AtomCOMP gaat Aida Todri-Sanial quantumcomputers onderzoeken die gebaseerd zijn op neutrale atomen. Een neutraal atoom is een atoom dat een gelijk aantal protonen en elektronen heeft, wat betekent dat het niet geladen is. In quantumcomputers is het belangrijk om de atomen die worden gebruikt om gegevens op te slaan als zogenaamde qubits, af te koelen tot zeer lage temperaturen. Neutrale atomen zijn makkelijker af te koelen en mee te werken dan geladen atomen.

Optische pincet

Een optisch pincet is een laserstraal die een atoom kan vasthouden, net zoals een pincet een klein voorwerp kan vastpakken. Als het gaat om het opslaan van informatie in atomen in quantumcomputers, zijn optische pincetten hard nodig. Voor hun project zijn Oded Raz en Edgar Vredenbregt van plan de mogelijkheden van optische pincetten te verbeteren.

Snelle distributie van quantumsleutels

In de toekomst is de kans groot dat je informatie gaat versturen met een beetje hulp van Quantum Key Distribution (QKD), het veilig delen van informatie met behulp van geheime sleutels, gebaseerd op de quantummechanica. Voor zijn gefinancierde project wil Idelfonso Tafur Monroy de eerste volledig geïntegreerde, snelle QKD-zender ontwikkelen.

Quantumbestendige beveiligingssystemen

Er is veel positiviteit met betrekking tot quantumcomputers, maar er zitten ook nadelen aan de succesvolle ontwikkeling van quantumcomputers. Eén daarvan is dat onze huidige beveiligingssystemen kunnen worden doorbroken met een grootschalige quantumcomputer. Voor hun project Extensions of Post-quantum CryptograpHy and Algorithms of kortweg EPOCHAL willen Tanja Lange en Kathrin Hövelmanns vervangingen ontwerpen voor onze huidige beveiligingssystemen.

Motiverend voor onderzoekers

Servaas Kokkelmans, hoogleraar bij de faculteit Applied Physics and Science Education (APSE) en voorzitter van de Quantum Toetsingscommissie van NWO, onderkent het belang van de Quantum Technology-subsidies.

“De tweede Quantum Technology call was een groot succes. De succesvolle voorstellen zijn verspreid over verschillende expertisegebieden en toepassingen van quantumtechnologie en dragen allemaal bij aan de drie katalysatorprojecten van QDNL. Zowel de kwaliteit van de voorstellen als het slagingspercentage zijn zeer hoog. Dit is zeer motiverend voor de onderzoekers en zal hun betrokkenheid bij QDNL aanzienlijk vergroten.”

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024