Witold Kepinski - 29 januari 2024

Jamf ontslaat zes procent van zijn personeel

Jamf, dat een beheersysteem levert voor mobile devices, kondigt een plan aan voor personeelsreductie, bedoeld om de bedrijfskosten te verlagen, de operationele marges te verbeteren en de voortdurende inzet van het bedrijf om winstgevend te blijven bevorderen.

Jamf ontslaat zes procent van zijn personeel image

Jamf meldt aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC: 'Het plan zal naar verwachting een impact hebben op ongeveer 6% van de voltijdse werknemers van het bedrijf.

Het bedrijf schat momenteel dat het in verband met het plan kosten zal moeten maken van ongeveer 6,6 miljoen tot 8,2 miljoen dollar, bestaande uit contante uitgaven voor opzegtermijnen en ontslagvergoedingen, personeelsbeloningen en aanverwante kosten. 

De Vennootschap verwacht dat het merendeel van de kosten in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gemaakt en dat de uitvoering van het plan tegen het einde van het tweede kwartaal van 2024 grotendeels voltooid zal zijn. 

De Vennootschap is voornemens de kosten die verband houden met het plan uit te sluiten. van bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven.

Potentiële positie-eliminaties in elk land zijn onderworpen aan lokale wetgeving en overlegvereisten, waardoor dit proces in bepaalde landen verder kan worden uitgebreid. De kosten die het bedrijf verwacht te maken zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, waaronder lokale wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden, en de werkelijke kosten kunnen afwijken van de hierboven vermelde schattingen.'

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024