Witold Kepinski - 31 januari 2024

Dutch Cloud Community is verbaasd over SIDN keuze voor AWS

SIDN Tech zegt de toon te zetten in de internationale domeinnaambranche met nieuwe ICT-strategie waarbij nauwer wordt samengewerkt met de public cloud van Amazon Web Services (AWS). Dutch Cloud Community (DCC) zegt verbaasd te zijn met deze nieuwe stappen. "We kunnen jullie verzekeren dat we zeker niet over 1 nacht ijs zijn gegaan om tot dit ook voor ons lastige besluit te komen om onze systemen onder te brengen bij AWS", zo reageert SIDN.

Dutch Cloud Community is verbaasd over SIDN keuze voor AWS image

SIDN’s nieuwe CTO Loek Bakker (foto) meldt: “Door de overstap naar de publieke cloud (AWS, redactie) kunnen we nieuwe diensten sneller, eenvoudiger en goedkoper doorvoeren. SIDN heeft bijvoorbeeld een populaire dienst, SIDN Merkbewaking, waarmee organisaties hun domeinnamen kunnen beschermen tegen phishing en reputatieschade. Die is nu alleen beschikbaar voor grote ondernemingen. Door de overstap naar AWS kunnen we die eenvoudig naar het midden- en kleinbedrijf opschalen. We gaan op alle fronten vernieuwen, en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van onze vaste diensten voor het Nederlandse internetdomein nog verder verhogen. Dat vraagt overigens ook om investeringen in cybersecurity, die wereldwijd door politieke onrust onder druk staat.”

Dutch Cloud Community meldt in een reactie op LinkedIn

'Als Dutch Cloud Community hebben wij met verbazing vernomen dat SIDN, de Nederlandse beheerder voor alle .NL domeinen, een van hun kerntaken en systemen wil onderbrengen bij de Amerikaanse cloud provider Amazon Web Services (AWS)

Wat ons verbaasde, als brancheorganisatie van Nederlandse Hosting en Cloud Providers, is hoe dit nieuws is gepresenteerd alsof het volstrekt normaal is dat een partij als SIDN, met haar roots in de Nederlandse infrastructuur, één van haar kerntaken en systemen niet bij een Nederlandse cloud provider zou kunnen onderbrengen, als het besluit om het niet meer intern te (willen) draaien.

Vanuit een community perspectief, voelt dit niet echt goed. Sinds gisteren worden wij overspoeld met vragen vanuit de Nederlandse internetgemeenschap en onze achterban. Onze leden en stakeholders benaderen ons met vragen over zowel ethische als compliance en morele punten die zij niet uitgelegd zien in de publicatie op Linkedin gisteren. Aan de reacties op de site te beoordelen zijn er meer partijen die moeite hebben met deze ontwikkeling.

Wij kunnen de onrust begrijpen, immers, SIDN heeft altijd een pittige input en mening gehad om de Nederlandse infrastructuur te verdedigen en sterker te maken en daardoor kunnen wij deze draai maar moeilijk plaatsen. Bovendien, in de lange historie van SIDN zijn de Nederlandse cloud- en hosting providers toch altijd degene die de opbouw en onderhoud hebben gefinancierd.

Daarom hebben wij SIDN een paar vragen gesteld:

Heeft SIDN de gevoeligheid van deze beslissing onderschat of had ze vooraf met haar achterban (de Nederlandse industrie) besproken wat de plannen waren en om hun input gevraagd?

Is er overwogen om een open RfP te publiceren waarbij op basis van opgestelde en gedeelde criteria partijen konden inschrijven ?

Wat is de eventuele exit-strategie van SIDN, in het geval van te hoge kosten of problemen, zodat SIDN wel haar rol, in de vitale infrastructuur van de BV Nederland, kan blijven garanderen?

En heeft het ook in dat kader overleg gehad met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur van de Nederlandse Overheid over resilience planning en compliance? En wat was de uitkomst hiervan?

Wij willen SIDN ook vragen om helder te communiceren hoe deze beslissing tot stand is gekomen en of dit bijvoorbeeld ook met instemming is gegaan van de Vereniging van Registrars en de vraag bijvoorbeeld bij een specifieke werkgroep met SIDN-leden uitgewerkt is, om naar een toekomstbestendige oplossing te komen.

Van een organisatie als SIDN zouden wij verwachten dat gekozen zou worden voor een zgn. bottom-up aanpak qua beslissing, waarbij alle stakeholders vooraf hun input hadden kunnen geven.

Graag vernemen wij wat de reactie is van SIDN, zodat wij onze achterban hier verder over kunnen informeren.'

SIDN stelt in een reactie: 

'Update naar aanleiding van vragen en opmerkingen op LinkedIn in reactie op de publicatie van dit artikel. We kunnen jullie verzekeren dat we zeker niet over 1 nacht ijs zijn gegaan om tot dit ook voor ons lastige besluit te komen om onze systemen onder te brengen bij AWS. Goed om te beseffen dat het hier alleen gaat over ons registratiesysteem en niet over onze kerndienst resolving en onze daarbij behorende DNS-infrastructuur. 

Bovendien gebruiken we datacenters binnen Europa waar onze data adequaat beveiligd zullen zijn. We hebben, met hulp van externe deskundigen, heel zorgvuldig gekeken naar alle mogelijke alternatieven, maar zijn helaas tot het besluit gekomen dat die er nog niet zijn. Alhoewel we op vele manieren proberen bij te dragen aan de strategische digitale autonomie van ons land en van Europa, heeft de permanente beschikbaarheid van .nl en de bescherming van onze gegevens hier de doorslag gegeven. Dat is immers onze primaire verantwoordelijkheid als registry. 

Tegelijkertijd maken we ons registratiesysteem wel onafhankelijk van specifieke cloudleveranciers en gebruiken we generieke opensourcetechnologie, zodat we zodra dat verantwoord mogelijk is, relatief eenvoudig alsnog naar een Nederlands of Europese cloudleverancier kunnen verhuizen.'

In België is er overigens een soortelijke keuze geweest. DNS Belgium, beheerder van .be domeinnamen heeft in 2017 zijn registratieplatform naar AWS gemigreerd zonder aanzienlijke ophef.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024