Witold Kepinski - 14 februari 2024

MinVWS geeft OpenKAT 1.14.1 vrij

MinVWS geeft OpenKAT 1.14.1 vrij met een vernieuwde rapportage-engine en enkele kwetsbaarheden in upstream pakketten die zijn opgelost. Dit meldt Digital Trust Center (DTC).

MinVWS geeft OpenKAT 1.14.1 vrij image

OpenKAT is de volledige open source ontwikkelde , en gratis beschikbare Kwetsbaarheden Analyse Tool van MinVWS. Met deze tool is het mogelijk netwerken en systemen in kaart te brengen en daarop assets, kwetsbaarheden, non-compliancies in kaart te brengen.

Deze release bouwt door op de vorige 1.14 release waarin grote stappen zijn gezet om meer verschillende rapportages te introduceren. Deze rapporten kunnen per asset, per groep assets of per groep reports over assets gecombineerd worden tot organisatie-brede rapportages. Deze organisatie-brede rapportages kunnen daarnaast weer geëxporteerd worden naar een overkoepelende organisatie of Cert om aldaar te dienen als input voor verschillende dwarsdoorsnedes langs sectoren of tags. Uiteraard zijn alle rapportages onderbouwt met geborgd bewijs zodat ook een auditor er mee aan de slag kan.

In deze nieuwe versie worden een aantal dependecy-updates uitgevoerd waarvan sommige sinds de release van 1.14 kwetsbaarheden hebben opgelopen. Ook hebben we de bezem door de dependencies gehaald, verschillende user-interfaces vriendelijker en overzichtelijker gemaakt en hebben we allerhande kleine bugs opgelost.

Lees ook: docs.openkat.nl/.../debianinstall.html

Wat volgt er in 1.15:

OpenKAT 1.15 legt de focus op performance en schaalbaarheid, om dit mogelijk te maken worden de scherpe randjes die ontstaan zijn in de nieuwe features van 1.14 opgelost, rechtgetrokken en wordt ook de code-base opgeschoond van tech-debt waar dat mogelijk is.