Witold Kepinski - 20 februari 2024

Quantum Flagship onthult in Brussel zijn routekaart

Het Quantum Flagship heeft in Brussel zijn routekaart onthuld die tot doel heeft Europa te positioneren als mondiaal epicentrum van quantum technologieën, of de 'Quantum Valley' van de wereld. De Strategische Onderzoeks- en Industrieagenda (SRIA) 2030 zet ambitieuze doelstellingen uiteen om een ​​zichzelf onderhoudend ecosysteem voor de kwantumwetenschap en de industrie in Europa te bevorderen. Deze routekaart stippelt ook het pad uit voor een pan-Europees quantum internet dat een ongekend niveau van beveiliging tegen cyberdreigingen belooft tegen 2030 – onze moonshot-missie bij QIA.

Quantum Flagship onthult in Brussel zijn routekaart image

Kwantumexperts ontmoetten tijdens het event beleidsmakers en vertegenwoordigers bij de Europese Commissie in Brussel om de nieuwe Strategische Onderzoeks- en Industrieagenda SRIA 2030: Routekaart en Kwantumambities gedurende dit decennium te presenteren.

De nieuwe strategie, gepubliceerd door het Quantum Flagship, laat zien dat Europa een autonoom ecosysteem bouwt voor wetenschappelijke en industriële toepassingen in de kwantumruimte, met duizenden onderzoekers, een bloeiende beroepsbevolking en het hoogste niveau van publieke financiering voor kwantumtechnologieën ter wereld.

Sterke thema's in de routekaart zijn onder meer economische en technologische soevereiniteit, met oproepen om de rol van de EU als wereldspeler op dit transformatieve veld te versterken.

De routekaart probeert de Europese Unie met haar innovatiehubs, onderzoekscentra, start-ups, arbeidskrachten en miljardeninvesteringen te positioneren als het kwantumequivalent van Silicon Valley – of 's werelds eerste 'kwantumvallei'. Deze oproep volgt op de recente Europese Verklaring over Quantum Technologieën van december 2023, met als uiteindelijk doel om van Europa de leidende mondiale regio te maken op het gebied van kwantumexcellentie en innovatie.

Salvatore Cinà, coördinator van de SRIA, zei: “Deze nieuwe strategische onderzoeksagenda erkent kwantumtechnologieën als een opkomend mondiaal strategisch domein met een enorm potentieel voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Door onze onderzoeksinspanningen te consolideren en sterke banden te smeden tussen de academische wereld en de industrie, zijn we klaar om wereldwijd het voortouw te nemen op het gebied van kwantumtechnologieën. Met bijdragen van meer dan 300 experts definieert de SRIA de strategie en de routekaart voor Europa in Quantum Technologies.”

De nieuwe routekaart, gecoördineerd door de Franse Commissie voor Atoomenergie en Alternatieve Energie (CEA) binnen de Europese Coördinatie- en Ondersteuningsactie 'QUCATS', probeert, ondersteund door specifieke aanbevelingen voor toekomstige programma's, talloze kwantumagenda's uit onderzoek, industrialisatie, informatica en technologie samen te voegen. communicatie, die vandaag de dag naast elkaar bestaan ​​in één samenhangende strategie. Deze gestroomlijnde routekaart zal de Europese Commissie in staat stellen alle kwantuminvesteringen in de toekomst te optimaliseren.

Kwantumcomputers, simulatoren, communicatie en het kwantuminternet

Als aan de aanbevelingen in de routekaart wordt voldaan, zou Europa een voortrekkersrol kunnen spelen in deze competitieve mondiale race om de prestaties en volwassenheid van kwantumtechnologieën tegen 2030 te verbeteren.

De SRIA biedt een duidelijke strategie en aanbevelingen om kwantumcomputing- en simulatorapparaten te ontwikkelen die beter presteren dan bestaande klassieke computers of deze versnellen om specifieke problemen op te lossen die relevant zijn voor de industrie, wetenschap en technologieën.

Het bespreekt ook de strategie om kwantumcommunicatie tot stand te brengen. De agenda biedt kortetermijnplannen en aanbevelingen om het netwerk te verbeteren met geavanceerde kwantumcryptografieprotocollen, met beveiliging gebaseerd op de wetten van de kwantumfysica.

Een dergelijk netwerk zou ook kwantumbronnen zoals superpositie en verstrengeling delen en distribueren. Het langetermijndoel is om het quantuminternet – een netwerk dat verschillende quantumapparaten, van computers en simulatoren tot sensoren, op Europese schaal verbindt.

De Quantum-gemeenschap uitbreiden

De Strategische Agenda heeft tot doel de Europese kwantumarbeidskrachten te versterken door de kwantumgemeenschap te verbreden en te versterken. In de routekaart wordt aanbevolen om actief op te komen voor gelijkheid, diversiteit en inclusie om ervoor te zorgen dat een breed scala aan bekwame professionals toegang kan krijgen tot de kwantumarbeidsbevolking van Europa.

Naast de kwantumgemeenschap stelt de SRIA voor om ook andere industriële en academische sectoren te omarmen die kwantumtechnologieën in hun producten en diensten willen integreren.

Met name de high-performance computing (HPC)-industrie staat op het punt om kwantumhardware in te zetten als krachtige versneller binnen haar infrastructuren. Deze samenwerking zal de rekenkracht en mogelijkheden verbeteren om fundamentele problemen voor de samenleving aan te pakken, zoals de ontdekking van medicijnen, nieuwe materialen voor energieopwekking en -opslag, en het optimaliseren van logistiek en transport.

De communicatie-industrie maakt zich ook op om de veiligheid en mogelijkheden van toekomstige netwerken te verbeteren door gebruik te maken van kwantumtechnologieën.

Ondertussen integreert de halfgeleiderindustrie kwantumtechnologieën in haar routekaart om tegemoet te komen aan de behoeften van pilot- en productielijnen voor kwantumchips, evenals aan de ontsluitende technologieën, zoals klassieke chips voor kwantum.

Samenwerking en investeringen

De SRIA benadrukt de noodzaak om door te gaan met het opbouwen van gezamenlijke inspanningen en financiële steun op EU-niveau die verder gaat dan de mogelijkheden van individuele EU-lidstaten.

Door een golf van kwantuminitiatieven hebben de EU27-landen al aanzienlijke middelen via de nationale kwantuminitiatieven gekanaliseerd. De collectieve investering in deze inspanningen bedraagt ​​de afgelopen vijf jaar nu meer dan € 5,7 miljard. De SRIA integreert en lijnt al deze initiatieven binnen een samenhangende strategie voor Europa.

Om de SRIA te lezen, klik hier:

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024