Witold Kepinski - 29 februari 2024

Canalys publiceert de MSP voorspellingen van 2024

In een recente peiling van Canalys verwachtte 56% van de kanaalpartners een groei van meer dan 10% op jaarbasis in hun managed services-activiteiten in 2024. Een kwart van alle partners in dezelfde peiling verwachtte een groei van meer dan 20%. Hoewel de mondiale economische omstandigheden onzeker blijven en de geopolitiek in rep en roer is, is de realiteit voor veel bedrijven dat ze nog steeds kanaalpartners nodig hebben om hun IT-infrastructuur te helpen beheren en waarde toe te voegen aan hun investeringen, aldus Canalys analist Robin Ody.

Canalys publiceert de MSP voorspellingen van 2024 image

Groei in de MSP-ruimte in 2024

Canalys schat dat de omzet uit beheerde services in het kanaal in 2024 met minstens 12% zal groeien, gedreven door de vraag van klanten naar cybersecuritybeheer, cloudinfrastructuur, applicatieontwikkeling, AI-oplossingsadvies en compliance-eisen (onder andere). Managed services ontgroeien veel andere delen van het kanaal, en er zijn meer concurrenten op dit gebied die afkomstig zijn van een bredere groep partners, die allemaal willen inspelen op de behoefte van klanten om specialisten te vinden.

Het MSP-model evolueert en het ecosysteem zal betere klantresultaten opleveren

Hoewel de term MSP al meer dan tien jaar bestaat, verloopt de evolutie van het bedrijfsmodel relatief langzaam. Tegenwoordig zien we een aanzienlijke toename van het aantal verschillende soorten partners die betrokken zijn bij managed services, en zelfs kleinere partners kunnen managed services aanbieden aan grote klanten in een breed geografisch bereik.

50% van de MSP's meldt dat ze in 2024 zullen werken met een hybride leveringsmodel voor beheerde services. Dit betekent dat ze zullen werken in een ecosysteem van andere partners en leveranciers, evenals met de IT-teams van klanten, om oplossingen aan die klanten te leveren.

Beheerde cyberbeveiligingsdiensten zullen meer waarde opleveren voor partners en klanten

34% van de partners verwacht in 2024 een groei van meer dan 20% op jaarbasis van hun inkomsten uit cyberbeveiliging, terwijl bijna twee derde een groei van meer dan 10% verwacht. Cybersecurity heeft alles veranderd in de managed services-ruimte, van de services die partners kunnen bieden tot de complexiteit van de oplossingen die aan klanten worden geleverd. Maar relatief weinig partners kunnen full-stack-diensten leveren.

Geholpen door de opkomst van co-managed en co-partnering-modellen in 2024 zijn MDR en XDR twee gebieden waar we de volledige waarde zullen zien van het kanaal dat wordt gebruikt om dit soort oplossingen te leveren, aangezien leveranciers, partners en klanten samenwerken om alle oplossingen te bieden. de diensten en vaardigheden die nodig zijn om de eindklant te beschermen.

AI genereert kansen voor beter klantbeheer

Een van de belangrijkste en meest directe kansen voor MSP’s op het gebied van AI zal waarschijnlijk beginnen met vragen rond Microsoft Copilot. Klanten hebben ChatGPT en de explosie van voor consumenten beschikbare generatieve AI gezien, maar ze krijgen nog steeds geen grip op wat het werkelijk betekent en hoe ze het kunnen gebruiken.

MSP's maken tegenwoordig proactief gebruik van AI voor verschillende taken, waaronder scripting in RMM, automatisering van ticketing en facturering voor PSA, projectbeheer, het maken van voorstellen en nog een paar andere. Maar de overgrote meerderheid van de partners zal AI gebruiken als onderdeel van bestaande en toekomstige tools, waarbij het op de achtergrond zal werken aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van software zoals in datacenters, IaaS en cybersecurity.

De fusie- en overnameactiviteit in het kanaal keert terug

De fusie- en overnameactiviteit in het kanaal daalde in 2023 met ongeveer 60% ten opzichte van 2022. Rentestijgingen en economische onzekerheid drukten de omzet en hadden een impact op de waarderingen, waardoor zowel de aanbod- als de vraagzijde van fusies en overnames werden beïnvloed. Er ontstonden bedrijfsgroepen toen verschillende MSP's fuseerden om te profiteren van hun specialisaties en schaalvoordelen te creëren, waarbij ze de overstap wilden maken naar enterprise managed services en waardevolle specialisaties binnen het bereik van grote klanten wilden brengen.

In 2024 zullen deze niveaus van fusies en overnames waarschijnlijk terugkeren (hoewel niet helemaal op dezelfde hoogte) naarmate de waarderingen stijgen en de rentetarieven in sommige landen voldoende dalen om kopers weer naar de markt te lokken.

Consolidatie van leveranciers in RMM is onvermijdelijk

In RMM en PSA zullen bedrijven als Addigy, Atera, HaloPSA, NinjaOne en Syncro dit jaar veel vraag hebben van andere leveranciers en private equity-bedrijven.

Onder de leidende leveranciers zal er waarschijnlijk ook enige beweging zijn, gezien de recente trends. ConnectWise staat al lange tijd te koop, maar heeft geen koper kunnen vinden voor de huidige prijs, en met de recente aankondiging van Kaseya's CEO Fred Voccola dat er in 2024 iets belangrijks voor de verkoper zou zijn, wordt er gespeculeerd dat er een openbare aanbieding of overname zal volgen. de overname van Datto in 2022.

MSP-partnerprogramma’s zullen in 2024 wijdverspreider worden

Uit een recente peiling van Canalys bleek dat 69% van de kanaalpartners van mening was dat een speciaal MSP-programma hun relatie met een leverancier zou verbeteren, maar het aantal leveranciers dat een MSP-programma heeft geleverd is relatief laag. Velen hebben MSP-tracks binnen bestaande programma's of hebben hun resellerprogramma's omgedoopt tot 'MSP-gericht', maar hebben geen echt toegewijde go-to-market-engagement rond beheerde services geleverd.

Met de juiste prikkels en ondersteunende investeringen kunnen leveranciers zichzelf veel trouwer maken aan hun partners dan resellerprogramma's ooit zouden kunnen. Door technologie, ondersteuning en integraties met elkaar in evenwicht te brengen, kunnen leveranciers partners een veel aantrekkelijker aanbod bieden wanneer zij overstappen naar een op beheerde services gerichte beweging.

Naleving en regelgeving zullen adviesmogelijkheden stimuleren

De cyberverzekeringssector was in 2023 naar schatting 17 miljard dollar waard en zal naar verwachting tegen 2030 met een CAGR van ongeveer 26% groeien. 50% van de partners in een recent onderzoek van Canalys zei dat ze zich momenteel met cyberverzekeringen bezighouden, terwijl slechts 38% zei dat alle of de meeste van hun klanten dat waren.

In 2024 zal de omzet uit compliance-advies voor kanaalpartners met 60% groeien, en de rol van de partner bij het helpen van klanten bij het selecteren en naleven van cyberverzekeringen zal van cruciaal belang zijn. Ze bevinden zich vaak op het keerpunt voor klanten en hebben zelf hun eigen audits (en die van hun klanten) moeten doorlopen. De schat aan kennis van het kanaal is van onschatbare waarde voor klanten.

De uitdagingen voor MSP's zullen draaien om de acquisitie van nieuwe klanten, budgetten en vaardigheden

MSP's zullen dit jaar met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd, waarvan de belangrijkste waarschijnlijk de acquisitie van nieuwe klanten zullen zijn, het bijscholen van bestaand personeel en het beheren van klantbudgetten. Voor sommige partners zal de acquisitie van nieuwe klanten bovenaan deze lijst staan, en hun focus kan liggen op het uitbreiden van hun werk met bestaande klanten. Marketing is een nauw verwante uitdaging, en veel MSP's hebben niet het budget of de omvang om marketinguitgaven te rechtvaardigen, maar steeds meer partners melden dat ze marketingpersoneel zullen werven, terwijl anderen waarschijnlijk bestaand personeel in marketing zullen opleiden om het bewustzijn te vergroten en de hun merkprofiel.