Wouter Hoeffnagel - 18 maart 2024

Equinix wijst $4,9 miljard aan groene obligaties toe

Equinix meldt in december 2023 $4,9 miljard aan investment-grade groene obligaties te hebben toegewezen. Op deze manier zet het bedrijf stappen in de richting van hun streven om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn en de operationele eco-efficiëntie te verbeteren. Sinds 2020 zijn er zes obligatieleningen uitgegeven en eind juni 2023 waren alle obligaties volledig toegewezen.

Equinix wijst $4,9 miljard aan groene obligaties toe image

In de afgelopen vijf jaar zijn met de uitgifte van obligaties 172 groene bouwprojecten op 105 locaties, 33 energie-efficiëntieprojecten en twee Power Purchase Agreement (PPA) projecten gefinancierd. De PPA’s zorgen voor 225 megawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit die naar verwachting jaarlijks 383.300 ton CO2e zal verminderen of voorkomen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van meer dan 85.296 benzineauto's die een jaar lang iedere dag rijden.

Green Finance Framework

Equinix beschikt over een Green Finance Framework, gebaseerd van de Green Bond Principles en Green Loan Principles. Het raamwerk is gericht op zowel het stimuleren van transparantie en integriteit als de standaardisatie van groene schuldinformatie. Binnen dit kader ligt de focus van Equinix op milieubescherming. Het bedrijf richt zich onder meer op het aanpakken van de wereldwijde klimaatverandering door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast streeft het naar verbetering van de efficiëntie van hulpbronnen binnen het bedrijf en bevordert het de transparantie en het gevoel van verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

In lijn met de Green Bond Principles (GBP) 2018 van de International Capital Market Association en de Green Loan Principles (GLP) 2020 van de Loan Syndications and Trading Association wijst Equinix honderd procent van de Green Financing netto-opbrengst toe aan een portefeuille van in aanmerking komende groene projecten. Deze projecten laten zien hoe Equinix duurzaam bijdraagt aan groene gebouwen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzaam water- en afvalwaterbeheer, afvalbeheer en schoon vervoer.

Katrina Rymill, SVP Corporate Finance & Sustainability bij Equinix: "Equinix ziet groene obligaties als een waardevol instrument om kapitaal aan te trekken en grote projecten te financieren die de duurzaamheid van ons bedrijf kunnen vergroten. De uitgifte van onze groene obligaties laten zien dat Equinix zich blijft inzetten om de meest betrouwbare, veilige en duurzame datacenters en digitale infrastructuur te ontwerpen, bouwen en leveren in het belang van onze klanten, de gemeenschappen waarin we actief zijn, onze investeerders en de planeet. Door de toewijzing van onze groene obligaties blijven we in staat om onze financieringsbehoeften direct af te stemmen op onze duurzaamheidsstrategie."

Green Bond Allocation en Impact Reports

Equinix publiceert jaarlijks zijn Green Bond Allocation en Impact Reports om transparantie te bieden over de voortgang. Klik hier voor het verslag van 2023.

In 2021 stelde Equinix zijn klimaatdoelstellingen vast het datacenterbedrijf wilin 2030 wereldwijd klimaatneutraal zijn, in lijn met een op wetenschap gebaseerde doelstelling voor emissiereducties in zijn wereldwijde activiteiten en toeleveringsketen. Zoals gerapporteerd in het duurzaamheidsverslag van 2022, heeft Equinix 96% hernieuwbare energiedekking bereikt in zijn wereldwijde portefeuille, een jaarlijkse gemiddelde PUE (Power Usage Effectiveness) score van 1,46 bereikt en zijn Scope 1 en Scope 2 koolstofvoetafdruk met 23% verminderd sinds 2019.

Voor het eerst behaalde Equinix de hoogste score van de 2022 ‘Climate Change A List’ van het CDP, een milieubeoordelingssysteem gericht op klimaatgerelateerde actie, waarmee de transparantie en prestaties van het bedrijf rond het aanpakken van klimaatrisico's worden erkend.

Equinix neemt ook deel aan het Climate Neutral Data Centre Operator Pact en het Self-Regulatory Initiative. Het Pact moet ervoor zorgen dat Europese datacenters CO2-neutraal zijn per 2030. Meer informatie is hier beschikbaar.