Witold Kepinski - 21 maart 2024

CISPE wil actie tegen Broadcom rond nieuwe VMware licentie voorwaarden

CISPE roept toezichthouders, wetgevers en rechtbanken in heel Europa op om de acties van Broadcom bij het eenzijdig intrekken van licentievoorwaarden voor essentiële virtualisatiesoftware snel onder de loep te nemen. Clouddiensten die essentieel zijn voor organisaties uit de publieke en private sector, waaronder lokale overheden, ziekenhuizen en universiteiten, maar ook voor commerciële bedrijven, kunnen binnen twee weken offline gaan "De brutale contractbeëindiging van Broadcom en het opleggen van nieuwe, onbetaalbare licentievoorwaarden zullen de Europese cloudinfrastructuur decimeren", zo meldt CISPE, een belangenporganisatie van cloud providers.

CISPE wil actie tegen Broadcom rond nieuwe VMware licentie voorwaarden image

Broadcom, een Amerikaanse technologiegigant, heeft eenzijdig alle licenties voor VMware-software ingetrokken na de overname van het bedrijf vorig jaar. Leveranciers en klanten van clouddiensten blijven in het ongewisse, zonder duidelijkheid over hoe, wanneer en of ze vanaf 1 april 2024 een licentie voor VMware-software kunnen krijgen aldus CISPE. Klanten hebben prijsstijgingen tot wel twaalf keer gerapporteerd, zelfs als ze worden uitgenodigd om opnieuw een licentie voor VMware-software te kopen. CISPE wil nu actie van toezichthouders, wetgevers en rechtbanken.

CISPE meldt: 'Cloudklanten, waaronder overheidsinstanties, grote Europese bedrijven, kleine en middelgrote bedrijven en start-ups, worden allemaal bedreigd door flagrante en ongegronde nieuwe contractvoorwaarden en prijsstijgingen. CISPE roept op zijn minst op tot een onmiddellijke pauze in het beëindigen van contracten en tot de mogelijkheid van klanten om het door Broadcom opgelegde meerjarige contract te beëindigen zodra er haalbare alternatieven beschikbaar komen.

Verschillende CISPE-leden hebben verklaard dat zij, zonder de mogelijkheid om VMware-producten te licentiëren en te gebruiken, snel failliet zullen gaan en failliet zullen gaan. Sommigen stellen dat meer dan 75% van hun inkomsten afhankelijk is van VMware-softwarevirtualisatietechnologieën. Eindklanten, variërend van grote nationale kampioenen en diensten uit de publieke sector tot kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, melden dat zij sommige of al hun onlinediensten niet zullen kunnen leveren als dit licentieprobleem niet wordt opgelost. In sommige gevallen omvatten deze essentiële medische diensten. Uiteindelijk zullen burgers verstoken blijven van alledaagse, kosteneffectieve clouddiensten en zullen de digitale ambities van Europa ernstig worden geschaad.

CISPE-leden, waarin Europa's aanbieders van cloudinfrastructuurdiensten zijn verenigd, melden dat beëindigingsopzeggingen in veel gevallen te laat of helemaal niet zijn ontvangen, met een opzegtermijn van slechts een paar weken. Honderden producten zijn zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd en de resterende producten zijn opnieuw gebundeld via nieuwe contractvoorwaarden, zonder enige technische aanpassingen of softwareontwikkelingen op een manier die de kosten voor klanten op oneerlijke wijze verhoogt. Bovendien weten leveranciers niet zeker of ze überhaupt zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe partnerprogramma's van Broadcom. Degenen die worden uitgenodigd, voelen zich onder druk gezet om oneerlijke licentievoorwaarden te accepteren door de korte deadlines voor ondertekening. Nieuwe voorwaarden omvatten minimumverplichtingen ter grootte van tientallen miljoenen euro's over perioden van drie jaar. De kosten voor licenties zijn in sommige gevallen met een factor twaalf (oftewel 1.200 procent) gestegen.

“In een tijd waarin onze leden zich inzetten om de vereisten voor het schakelen en overdraagbaarheid tussen clouddiensten zoals uiteengezet in de Data Act te ondersteunen, houdt Broadcom de sector gegijzeld door gebruik te maken van de dominantie van VMware in de virtualisatiesector om oneerlijke licentievoorwaarden af ​​te dwingen en oneerlijke huurprijzen af ​​te dwingen. van Europese cloudklanten”, aldus Francisco Mingorance, secretaris-generaal van CISPE. “Deze veranderingen zijn schadelijk voor Europese klanten en cloudserviceproviders, waardoor de kosten stijgen en de keuze wordt beperkt.”

Als marktleider in de cloudvirtualisatiesector (VMware had in 2023 bijna 45% van de virtualisatiemarkt in handen) en de enige haalbare optie in sommige specifieke cloudsectorapplicaties die moeten worden gecertificeerd door software- of serviceproviders. Broadcom moet worden beschouwd als een poortwachter onder de voorwaarden van de DMA en haar acties moeten worden gezien als die van een dominante speler, aangezien zij 'take it or leave it'-voorwaarden oplegt aan klanten. CISPE roept toezichthouders op om de acties van Broadcom snel te onderzoeken en ter verantwoording te roepen.

“Deze acties zullen niet alleen financiële schade toebrengen aan de Europese digitale economie, maar ook de Europese onafhankelijke cloudinfrastructuursector decimeren en de keuzediversiteit voor klanten verder verkleinen. Dominante softwareleveranciers, in welke sector dan ook, van productiviteitssoftware tot virtualisatie, mogen geen macht over leven of dood uitoefenen over de digitale ecosystemen van Europa”, aldus Mingorance.'

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024