Wouter Hoeffnagel - 05 april 2024

Microsoft en Quantinuum bereiken doorbraak rond quantumcomputing

Microsoft en quantumcomputingspecialist Quantinuum hebben met succes een quantumcomputer met volgens de partijen de 'meest betrouwbare logical qubits' tot nu toe ontwikkeld. Zij spreken van een nieuwe mijlpaal in het bereiken van een hybride supercomputer die onderzoek en innovatie kan transformeren.

Microsoft en Quantinuum bereiken doorbraak rond quantumcomputing image

Een quantumcomputer maakt gebruik van quantum bits (qubits), die tegelijkertijd een 1 en 0 kunnen zijn. Hoe meer qubits een quantumcomputer telt, hoe krachtiger het systeem is. In de praktijk levert het werken met qubits echter uitdagingen op. Zo zijn zijn instabiel en kunnen zij al snel fouten maken indien zij instabiel zijn. Wetenschappers maken daardoor doorgaans meer fysieke qubits aan, die zij samenvoegen in zogeheten logische qubits. Logische qubits zijn in feite groepen van fysieke qubits, die samen een hogere betrouwbaarheid opleveren en stabieler zijn.

Vier logische qubits uit dertig fysieke qubits

Microsoft en Quantinuum melden hiermee nu een belangrijke mijlpaal te hebben bereikt. Zij zijn erin geslaagd uit dertig fysieke qubits vier logische qubits te vormen. Dit is de hoogste ratio die tot nu toe is gerealiseerd. Ook melden Microsoft en Quantinuum nu fouten te kunnen opsporen zonder hierbij de logische qubits aan te tasten, wat zij een belangrijke stap vooruit noemen. Met het systeem dat de partijen hebben neergezet wisten zij ruim 14.000 experimenten foutloos uit te voeren. Dit is 800 keer beter is dan met fysieke qubits mogelijk is, meldt Microsoft.

Meer informatie is hier beschikbaar.