Witold Kepinski - 22 april 2024

Claude 3 Opus nu op Amazon Bedrock

AWS maakt bekend dat Anthropic's Claude 3 Opus vanaf nu beschikbaar is op Amazon Bedrock. Amazon Bedrock is een Managed Service die alle Claude 3-modellen - Opus, Sonnet en Haiku - algemeen beschikbaar stelt.

Claude 3 Opus nu op Amazon Bedrock image

Claude 3 Opus, de meest intelligente van de drie modellen, heeft een nieuwe standaard gezet en resteert beter dan andere modellen die op dit moment beschikbaar zijn - waaronder OpenAI’s GPT-4 - op het gebied van redeneren, rekenen en coderen. Claude 3 Opus, de meest intelligente van de modellenfamilie, heeft een nieuwe standaard gezet door beter te presteren dan andere modellen die vandaag beschikbaar zijn - inclusief OpenAI's GPT-4 - op het gebied van redeneren, wiskunde en coderen. Het model kan navigeren door open vragen en ongeziene scenario's met een opmerkelijke vloeiendheid en menselijk begrip, waarmee het de grens van algemene intelligentie aangeeft.

Met de beschikbaarheid van Claude 3 Opus op Amazon Bedrock kunnen bedrijven generatieve AI-toepassingen bouwen om taken te automatiseren, inkomsten te genereren via gebruikersgerichte toepassingen, complexe financiële voorspellingen te doen en onderzoek en ontwikkeling in verschillende sectoren te versnellen. Net als de rest van de Claude 3-familie kan Opus afbeeldingen verwerken en tekst teruggeven.

AWS is de enige cloudaanbieder die de populairste en meest geavanceerde FM's aan klanten aanbiedt; Amazon Bedrock maakt regelmatig als eerste populaire modellen beschikbaar:

  • Amazon Bedrock is een Managed Service die alle Anthropic’s Claude 3 modellen - Opus, Sonnet, and Haiku - algemeen beschikbaar maakt;
  • Amazon Bedrock biedt als eerste Meta’s Llama 2 via een managed API aan.

Deze aankondiging is onderdeel van de inspanningen van AWS om klanten een uitgebreide modelkeuze te bieden, zodat zij eenvoudig en veilig generatieve AI-toepassingen kunnen bouwen die volledig voldoen aan hun specifieke behoeften, aldus AWS.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024