Wouter Hoeffnagel - 30 april 2024

Gartner: 'AI dwingt zes op de tien organisaties tot heroverwegen D&A-model'

61 procent van de organisaties zien zich gedwongen tot het doorontwikkelen of heroverwegen van hun data- en analysemodel (D&A) met het oog op de impact van ontwrichtende kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën. Zo willen zij datagestuurde innovatie te ondersteunen en de wendbaarheid van de organisatie te versnellen, waarbij databeheer centraal staat.

Gartner: 'AI dwingt zes op de tien organisaties tot heroverwegen D&A-model' image

Dit blijkt uit het jaarlijkse Gartner Chief Data & Analytics Officer (CDAO)-onderzoek, dat van september tot en met november 2023 is uitgevoerd onder 479 Chief Data and Analytics Officers, Chief Data Officers (CDO) en Chief Analytics Officers (CAO) wereldwijd. Op de vraag welke veranderingen CDAO's moeten aanbrengen in hun D&A-bedrijfsmodel om geschikt te zijn voor huidige en toekomstige doeleinden, zegt vier op de tien (38%) CDAO's dat hun D&A-architectuur de komende twaalf tot achttien maanden wordt herzien. Negenentwintig procent van de respondenten gaat de manier waarop zij data-assets beheren vernieuwen en governancebeleid, -praktijken en -standaarden adopteren en toepassen.

Meer verantwoordelijkheden

“Terwijl het beheer van het D&A-bedrijfsmodel van hun organisatie jaar na jaar toeneemt, heeft geen andere rol dan de CDAO de verantwoordelijkheid voor veel van de belangrijkste factoren die AI mogelijk maken, waaronder data governance, D&A-ethiek en data- en AI-geletterdheid”, zegt Alan D. Duncan, Distinguished VP Analyst bij Gartner. “De reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de CDAO-rol is ook uitgebreid naarmate de beperkingen op het gebied van budget en middelen een nog groter probleem worden.”

Figuur 1: Evolutie van het D&A-bedrijfsmodel om innovatie na te streven

Bron: Gartner (april 2024)

Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van het CDAO behoren het beheer van de D&A-strategie (74%) en het D&A-beheer (68%). Ook het verantwoording afleggen over AI staat hoog op de agenda van het CDAO. Uit het onderzoek blijkt dat 49% van de CDAO’s van mening is dat generatieve AI (GenAI) binnen hun primaire verantwoordelijkheden valt. Als het gaat om AI is dat bij 58% van de CDAO's het geval, wat in 2023 nog 34% was.

Hoe wordt D&A gefinanceerd?

De uitbreiding van verantwoordelijkheden brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor CDAO’s. Van de CDAO’s die een jaar-op-jaar stijging van de financiering van hun functie rapporteren, noemt 46% de budgettaire beperkingen nog altijd als uitdaging. “CDAO’s die betere business cases presenteren aan CFO’s, krijgen betere en snellere financiering voor hun D&A-initiatieven. Ze krijgen ook een hogere buy-in van het management”, aldus Duncan.

CDAO's moeten aan de CFO uitleggen hoe elke verandering in de D&A-financieringsmodellen aansluit bij de verhouding van D&A-waardeproposities als nut, facilitator of motor van de organisatie. “Slechts 49% van de ondervraagde CDAO’s heeft echter bedrijfsresultaat-gerichte maatstaven opgesteld waarmee belanghebbenden de D&A-waarde kunnen volgen. Bovendien heeft 34% geen statistieken omtrent bedrijfsresultaten opgesteld voor D&A”, aldus Duncan.

CDAO’s moeten hun macht en invloed vergroten om dingen voor elkaar te krijgen. Ze moeten ook de waardehefbomen en pijnpunten van de organisatie van begin tot eind begrijpen om hun waarde aan het bestuur te kunnen laten zien. “Als dat niet het geval is, gaat 75% van de CDAO’s die het realiseren van organisatiebrede en meetbare impact niet als topprioriteit zien op in andere technologische functies", aldus Duncan.

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in 'CDAO Agenda 2024: Reinvent Yourself or Risk Failure'. Daarnaast is het Gartner-webinar 'Gartner CDAO Agenda 2024: Reinvent Yourself as a Leader or Risk Failure' op aanvraag beschikbaar.