Witold Kepinski - 24 mei 2024

FME over coalitieakkoord: stabiel beleid is nodig om technologische industrie te behouden

FME, een ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is blij dat er na zes maanden formeren een regeerakkoord ligt en dat een nieuw kabinet straks het land kan besturen. Nederland heeft daadkracht en duidelijkheid nodig om de technologische industrie en banen te behouden.

FME over coalitieakkoord: stabiel beleid is nodig om technologische industrie te behouden image

'De landen om ons heen hebben al de stap naar voren gezet door strategisch innovatie- en industriebeleid te voeren. Daarom is het positief dat het kabinet aandacht besteedt aan het vestigingsklimaat, prioriteit geeft aan innovatie, fabrieken in Nederland wil behouden en pleit voor een meer gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energieprijzen. Dat laatste is hard nodig als je ziet dat die in onze buurlanden met tot 66% lager liggen dan in Nederland', aldus FME.

Ook is er in het regeerakkoord op hoofdlijnen aandacht voor het belang van digitale infrastructuur, hulp voor ondernemers bij de energietransitie, netcongestie, het tegengaan van regeldruk en de versterking van InvestNL.

Kritisch op innovatieparagraaf

Theo Henrar, voorzitter FME, is wel kritisch op de innovatieparagraaf: "Het blijft echter een akkoord op hoofdlijnen. Zoals de Engelsen zeggen, zit de duivel dan in de details. En in de zaken die niet genoemd worden. Zo blijken de mooie woorden over innovatie betrekkelijk leeg, als je in de bijlage leest dat het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft. Mooie ambities haal je niet met op-hoop-van-zegen-beleid, daar is strategische innovatiepolitiek voor nodig en dat vraagt ook om geld."

Voorspelbaar en stabiel beleid nodig

Het succes van het nieuwe kabinet valt of staat bij de uitwerking van dit akkoord in concreet beleid. Theo: "Tot die tijd zijn er nog een heel aantal open eindjes, terwijl ondernemers vooral voorspelbaar en stabiel beleid nodig hebben. Zo moet de aanpassing van de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling zo worden vormgegeven dat deze voor strategische sectoren zoals de Nederlandse technologische industrie toegankelijk blijft. Want als Nederland verdienen we juist daar een groot deel van onze boterham mee. Bovendien is de sector cruciaal voor onze strategische veiligheid en het aandragen van oplossingen voor problemen voor uitdagingen van nu, zoals de energietransitie, netcongestie of het arbeidstekort in de zorg."

Over die uitwerking van de hoofdlijnen die nu in het akkoord staan, gaat FME graag met het aanstaande kabinet in gesprek.

FME-analyse Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

In deze analyse wordt per hoofdstuk van het hoofdlijnenakkoord stilgestaan bij die onderwerpen die specifiek relevant zijn voor de technologische industrie in Nederland.

DOWNLOAD DE ANALYSE

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024