Eveline Meijer - 04 juni 2024

Digitale veiligheid vaak genoemd in Europese verkiezingsprogramma's

Digitale veiligheid krijgt in veel verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke partijen aandacht. Dat stelt Legian, dat de programma's in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni analyseerde. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verantwoord gebruik van AI binnen Europa.

Digitale veiligheid vaak genoemd in Europese verkiezingsprogramma's image

Uit de analyse blijkt onder meer dat meer dan de helft van de deelnemende partijen wil dat er beter met de privacy van burgers om wordt gegaan. De SP verzet zich bijvoorbeeld tegen de inzet van de Europese digitale identiteit  “zolang onduidelijk is of de technologie betrouwbaar is en data van burgers in veilige handen zijn”. NSC vindt dat burgers zelf controle moeten kunnen houden over hun digitale identiteit(en) en pleit voor terughoudendheid bij het opzetten van verplichte overheidssystemen voor digitale identiteiten.

Daarnaast wordt de online veiligheid van kinderen veel genoemd. De BBB wil bijvoorbeeld dat het gebruik van social media-algoritmes beperkt wordt, om kinderen te beschermen tegen sociale media en mentale problemen. GroenLinks-PvdA pleit voor de invoering van veilige instellingen op sites, games en apps voor kinderen, en ChristenUnie wil sociale media die data van kinderen verkopen uit Europa weren. "Interessant is dat partijen hierbij verwijzen naar nieuwe wetgeving, zoals de toepassing van Digital Market Acts, Digital Services Act en de AI Act, die moeten bijdragen aan de veiligheid van social media platformen", vindt Nandenie Moenielal, Lead Consultancy & Business Development bij Legian.

Wat veel politieke partijen betreft is samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitale veiligheid van groot belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerkingen tussen Europol, Eurojust en nationale autoriteiten, zoals toezichthouders en veiligheidsdiensten. Niet alleen willen politieke partijen met deze samenwerkingsverbanden cybercrime tegengaan, maar ze willen ook het eventuele machtsmisbruik van grote techbedrijven inperken.

Aandacht voor AI

Ook wordt in veel partijprogramma's aandacht besteed aan het verantwoord gebruik van AI binnen Europa, ziet Legian. ChristenUnie en GroenLinks-PvdA pleiten bijvoorbeeld voor een goede, snelle implementatie van de Artificial Intelligence Act. Het CDA vindt dat er meer Europese standaarden moet komen voor veilig gebruik van AI, waar ook NSC zich bij aan lijkt te sluiten. NSC vindt dat er regels nodig zijn die “ongewenste ontwikkeling van AI tegengaan”.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024