Witold Kepinski - 10 juni 2024

KPMG Nederland laat stevige groei zien

De omzet van KPMG Nederland groeide afgelopen jaar met 8,5 procent naar 711 miljoen euro. De accountants- en adviesorganisatie investeerde meer dan 40 miljoen euro in kwaliteit en innovatie, waaronder op het gebied van ESG en digitalisering. KPMG zegt daarmee in te spelen op de kansen en uitdagingen in de transitie naar een meer duurzame en digitale wereld. Dat is te lezen in het jaarverslag dat KPMG heeft gepubliceerd.

KPMG Nederland laat stevige groei zien image

De financiële resultaten over het vorige boekjaar, dat liep van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023, waren sterk. Operationeel zijn er solide resultaten te zien, met groei bij zowel Assurance als Advisory door een stijging van de vraag. De totale omzet steeg met ruim 8,5 procent naar 711 miljoen euro.

“Het afgelopen jaar is meer dan 40 miljoen euro geïnvesteerd, onder andere in het verbeteren van kwaliteit en innovatie. Deze investeringen zijn nodig voor de toekomst”, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland. “We investeren in onze digitale en datacapaciteit, in de mogelijkheden die AI voor onze klanten meebrengt, in nieuwe operationele modellen en in onze allianties. Maar belangrijker nog: we investeren vooral in onze mensen, in hun kennis en expertise, en in hun kwaliteit en gedrevenheid”.

AI

De investeringen zijn nodig vanwege de aanhoudende groei en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (CSRD-wetgeving) en digitalisering (AI). De toenemende vraag onderstreept het vertrouwen dat er de komende jaren grote vraag is naar de expertise van KPMG bij de grote transformaties van nu.

KPMG Nederland is binnen het internationale KPMG-netwerk gepositioneerd als expertisecentrum op het terrein van ESG en digitale innovatie, zoals AI. Daarom breidt KPMG de samenwerking met alliance partners zoals Microsoft, SalesForce, SAP en ServiceNow uit. Tegelijkertijd ondersteunt het bedrijf klanten bij hun duurzaamheidstransitie en de implementatie van duurzaamheidswetgeving.

Onderzoek

De publicatie van het jaarverslag is in december 2023 uitgesteld om de resultaten van het onderzoek naar het delen van antwoorden voor verplichte toetsen te kunnen meenemen. KPMG Nederland is hiervoor in april 2024 tot een schikking gekomen met de Amerikaanse toezichthouder PCAOB. De opgelegde boete wordt gedragen door de equity partners en is terug te zien in de sterk gedaalde partnerbeloning.

Focus op ethische cultuur

Het onderzoek toont het belang van een sterke ethische cultuur. Hottenhuis: “Iedereen moet deze toetsen op correcte wijze maken, punt. Antwoorden delen is fout en dit moeten wij voorkomen. Als het gaat om vertrouwen, is zelfs één onregelmatigheid er één te veel.” Het bedrijf heeft daarom diverse maatregelen ingevoerd, variërend van aanpassing van de trainingsvorm tot extra monitoring. Hottenhuis: “We pakken het nog breder aan. We zijn een intensieve dialoog gestart over cultuur en ethiek, waarbij door de hele organisatie heen discussies worden gevoerd over afwegingen, ervaringen en gedrag. Dit gaat over ethisch handelen in de breedte, als grondhouding. Onze waarden zijn daarin leidend.” De Nederlandse toezichthouder AFM houdt verscherpt toezicht op de maatregelen die de ethische cultuur versterken.

Jaarverslag 2022/2023 in het kort

  • Omzetstijging van EUR 655 mln naar EUR 711 mln (+8,5 procent)
  • Focus op kwaliteitsgerichte en ethische cultuur
  • Strategische investeringen in AI en digitale technologie, aanhoudende inzet op ESG
  • Lagere winst door het onderzoek naar het delen van antwoorden en schikking met de PCAOB
  • Onze mensen: 4.047 FTE’s met meer dan 80 verschillende nationaliteiten
  • De man-vrouw verhouding komt meer in balans, maar er is verdere ruimte voor verbetering
  • Hoge klanttevredenheidsscore (95 procent)

Lees op https://corporatereporting.kpmg.nl/ meer over de resultaten van KPMG.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024