Witold Kepinski - 11 juli 2024

Wetenschappers en medici geloven in het potentieel van AI

Kunstmatige intelligentie (AI) zal het wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg naar verwachting transformeren. De dagelijkse toepassing van AI blijft vooralsnog laag, net als het gebruik van de meest populaire AI-platforms zoals Bard en ChatGPT. Dit blijkt uit het Elsevier Attitudes on AI Report 2024, dat is gebaseerd op een onderzoek onder 3.000 onderzoekers en medici in 123 landen. Het onderzoek laat zien dat beide groepen het grootste potentieel van AI zien in het versnellen van kennisontdekking, het vergroten van de onderzoeksoutput en het besparen van kosten.

Wetenschappers en medici geloven in het potentieel van AI image

Om het gebruik van AI te maximaliseren, zijn beide groepen echter duidelijk over de specifieke problemen die moeten worden aangepakt: ze willen garanties op transparantie, vertrouwen en borging van inhoudelijke kwaliteit voordat ze AI-instrumenten in hun dagelijkse werk integreren.

Een aantal uitkomsten uit het onderzoek op een rij:

De meerderheid van de onderzoekers en medici gelooft in het potentieel van AI om hen en hun organisaties te helpen bij hun cruciale werk:

 • 94% van de onderzoekers en 96% van de medici denkt dat AI de ontdekking van kennis zal versnellen.
 • 92% van de onderzoekers en 96% van de medici denkt dat dit het volume van wetenschappelijk en medisch onderzoek snel zal vergroten.
 • 92% van de onderzoekers en medici voorziet kostenbesparingen voor instellingen en bedrijven.
 • 87% denkt dat het de algehele kwaliteit van het werk zal verbeteren.
 • 85% van beide groepen gelooft dat AI tijd zal vrijmaken om zich te concentreren op projecten met een hogere waarde.

Beide groepen respondenten vrezen echter voor een verdere toename van desinformatie en het negatieve effect van AI op belangrijke beslissingen:

 • 95% van de onderzoekers en 93% van de medici geloven dat AI zal worden gebruikt voor desinformatie.
 • 86% van de onderzoekers en 85% van de medici is van mening dat AI kritische fouten zal veroorzaken, terwijl een vergelijkbaar percentage zijn bezorgdheid uitte over het feit dat AI zou leiden tot een verzwakt kritisch denken.
 • 81% van de onderzoekers is bang dat AI het kritische denken zal uithollen, terwijl 82% van de medici zijn bezorgdheid uitspreekt dat medici te afhankelijk zullen worden van AI om klinische beslissingen te nemen.
 • 79% van de medici en 80% van de onderzoekers is van mening dat AI de samenleving zal ontwrichten.

Onderzoekers en medici verwachten tools die gebaseerd zijn op hoogwaardige, vertrouwde inhoud en willen transparantie over het gebruik van generatieve AI in onderzoek:

 • Transparantie is essentieel. 81% van de onderzoekers en medici verwacht te horen of de tools die zij gebruiken afhankelijk zijn van generatieve AI
 • 71% verwacht dat de resultaten van generatieve AI-afhankelijke tools alleen gebaseerd zullen zijn op betrouwbare bronnen van hoge kwaliteit
 • 78% van de onderzoekers en 80% van de medici verwacht geïnformeerd te worden als de peer-review-aanbevelingen die zij ontvangen over manuscripten gebruik maken van generatieve AI
 • Als AI-instrumenten worden ondersteund door vertrouwde inhoud, kwaliteitscontroles en verantwoorde AI-principes, zou 89% van de onderzoekers dergelijke instrumenten gebruiken om een ​​synthese van artikelen te genereren, terwijl 94% van de medici zei dat ze AI zouden gebruiken om symptomen te beoordelen en aandoeningen of ziekten te identificeren .

Medici

Ook opvallend is dat de bevindingen een sterk verschillende houding aan het licht brengen onder onderzoekers en medici in de drie grootste onderzoeksgenererende landen ter wereld: de Verenigde Staten, China en India:

 • Ruim de helft (54%) van de ondervraagden wereldwijd heeft AI actief gebruikt, terwijl iets minder dan een derde (31%) AI voor een specifiek werkgerelateerd doel heeft gebruikt. Dit is hoger in China (40%) en lager in India (23%)
 • Slechts 11% van de respondenten beschouwt zichzelf als zeer bekend met AI of maakt er vaak gebruik van. 67% van degenen die nog nooit AI hebben gebruikt, verwacht dit binnen twee tot vijf jaar te doen, waarbij China (83%) en India (79%) de Verenigde Staten (53%) aanzienlijk overtreffen
 • Amerikaanse respondenten zijn minder positief over de toekomstige impact van AI op hun werkgebied: 28% in de Verenigde Staten versus 46% in China en 41% in India.

Onderzoekers en medici in China, India en de Verenigde Staten die geloven dat AI hun onderzoeksgerelateerde activiteiten ten goede komen, zijn dichter op één lijn gekomen, zij het nog steeds met enig verschil tussen de Verenigde Staten en de andere twee landen. Ook is onderzocht hoe waarschijnlijk het is dat respondenten een vertrouwde AI-assistent zullen gebruiken om eerdere studies te beoordelen, hiaten in kennis te identificeren en een nieuwe onderzoekshypothese te genereren. Respondenten in India, China en de Verenigde Staten antwoordden met een waarschijnlijkheid van respectievelijk 100%, 96% en 84%.

Transparantie

Kieren West, Executive Vice President Strategy bij Elsevier, zei: “AI heeft het potentieel om veel aspecten van ons leven te veranderen, waaronder onderzoek, innovatie en gezondheidszorg, allemaal belangrijke aanjagers van maatschappelijke vooruitgang. Naarmate AI steeds meer geïntegreerd raakt in ons dagelijks leven en zich in snel tempo blijft ontwikkelen, zal de toepassing ervan naar verwachting toenemen. Onderzoekers en medici over de hele wereld vertellen ons dat ze graag AI willen gebruiken om hun beroep en werk te ondersteunen, maar niet ten koste van ethiek, transparantie en nauwkeurigheid. Zij hebben aangegeven dat gecontroleerde informatie van hoge kwaliteit, verantwoorde ontwikkeling en transparantie van het grootste belang zijn om vertrouwen te krijgen in AI-tools en de bezorgdheid over verkeerde informatie en onnauwkeurigheid weg te nemen. In dit rapport worden een aantal stappen voorgesteld die genomen moeten worden om het vertrouwen in en het gebruik van de AI-tools van vandaag en morgen te vergroten.”

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024