Redactie - 10 januari 2012

Gemeentecombinatie koopt datacenter voor lokale overheden


De gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben gekozen voor het speciaal voor lokale overheden ontwikkelde datacenterconcept van Oracle. Dit datacenterconcept voorziet in een zeer hoogwaardige inrichting van systemen waarbij een gezamenlijk licentiebeleid wordt gevoerd en gemeenten gebruik kunnen maken van de laatste technologie van de Oracle-oplossingen. Binnen het nieuwe contract worden de drie gemeenten als één klant gezien, met een gemeenschappelijke poel met licenties waarin de bestaande contracten opgenomen zijn. De gemeenten besparen hierdoor op licentiekosten en hebben te allen tijde inzicht in de actuele stand van zaken.

De drie gemeenten kunnen gezamenlijk gebruikmaken van de nieuwste functionaliteit van alle Oracle-producten die ze in gebruik hebben. Dit resulteert in een optimaal systeem met pro-actieve monitoring en 24/7 beschikbaarheid tegen lagere kosten. Hierdoor kunnen de serviceniveaus sterk worden verbeterd en beschikken de gemeenten over geavanceerde technologie die hen in staat stelt effectiever diensten te verlenen. De gemeente Emmen is begin 2011 samen met Oracle een pilot gestart om tot een model te komen waarin samenwerking tussen de drie gemeenten onderling winst voor alle deelnemers zou opleveren. De gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden zijn de eerste gemeenten die hun Oracle datacenteroplossingen en licentiestructuur op deze manier inzetten en zo aan slagkracht winnen en flink besparen op kosten.

Eddie Begeman, voormalig afdelingshoofd Informatievoorziening en Informatiestructuur van de gemeente Emmen: "Sinds enige jaren is er een trend gaande in Nederland waarbij steeds meer gemeenten samenwerken op het gebied van ICT, door bijvoorbeeld de inzet van een Shared Service Center of het delen van een centraal datacenter. Oracle haakt met zijn totaalaanbod perfect in op deze trend. De resultaten uit de pilot zijn veelbelovend, we zijn blij dat we dankzij het datacenterconcept van Oracle profiteren van lagere kosten, meer flexibiliteit en een betere dienstverlening voor onze medewerkers en uiteindelijk onze burgers kunnen bieden."
 

DIL Dutch IT Leaders Linkedin SLTN Vierkant
ALSO CTV BW 23-05-2023 t/m 30-05-2023