Redactie - 30 januari 2012

Flexibel werken levert mkb-bedrijven economisch voordeel op


Flexibel werken brengt forse bedrijfseconomische voordelen voor mkb-bedrijven met zich mee. Dat blijkt uit de tweede pilot Digitale Mobiliteit onder mkb-bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. Waren de effecten van de eerste pilot in 2009-2010 vooral merkbaar op het vlak van verbeterde mobiliteit, de tweede pilot laat een verschuiving zien naar economische effecten zoals verhoging van de productiviteit, verbetering van de kwaliteit van het werk en besparen van kosten. Bovendien geeft ruim 70% van de managers en directeuren aan dat ze door Digitale Mobiliteit de productiviteit en de werk-privé balans binnen hun onderneming hebben zien verbeteren. Daarnaast verwacht 72% dat ze door het invoeren van flexibel werken kosten kunnen besparen.

Met financiële ondersteuning van de Taskforce Ontspits voerde MKB-Nederland met haar regiokantoor Noord-Holland de tweede pilot uit van Digitale Mobiliteit onder 28 mkb-bedrijven met in totaal 210 medewerkers in de metropoolregio Amsterdam. Naast het bestrijden van files en het verbeteren van de mobiliteit van medewerkers, was de inzet van deze tweede pilot om kosten te verlagen en de productiviteit en vitaliteit van de medewerkers te verhogen. De bedrijven kregen hiertoe gedurende de pilot periode de beschikking over voorzieningen die flexibel werken en reizen mogelijk maken zoals mobiel internet, toegang tot flexibele werkplekken en faciliteiten om online te vergaderen. Daarnaast werden zij professioneel ondersteund met coaching en advies. Partners in het project waren Microsoft, Vodafone, UPC, Ziggo, Regus, NS Zakelijk en Eileen.

Verbetering productiviteit en vitaliteit
Na zes maanden gaf 50% van de medewerkers aan dat de productiviteit gestegen was en zag 41% een verbetering in de kwaliteit van het geleverde werk. Ruim 30% gaf aan dat de balans tussen werk en privé verbeterd was en 43% beleefde meer plezier in zijn of haar werk. Bijna een kwart van de ondervraagden gaf aan minder stress te ervaren. Naast deze bedrijfseconomische en organisatie-effecten, daalde het aantal autokilometers tijdens de spits met 28%. Bovendien steeg het aantal personen dat nooit meer in de spits reist naar 35% in de ochtendspits en 38% in de avondspits.

Investering waard
De tweede pilot laat zien dat een investering in flexibel werken en reizen in dubbel opzicht loont: qua mobiliteit en qua bedrijfseconomische aspecten. Fabian Nagtzaam, regiodirecteur MKB-Nederland Noord-Holland: “Uit onze pilot blijkt dat het juist ook voor mkb-bedrijven loont een slag te maken met het professioneel invoeren van HNW. Mkb-bedrijven kunnen, net als multinationals, winst boeken op dit vlak. Ook levert deze pilot inzichten op in de belangrijkste drijfveren van het mkb om over te stappen op het HNW. Aaanbieders van producten en diensten voor slim werken en slim reizen kunnen daar hun voordeel mee doen. Het is nu aan de markt om echt massa te maken met slim werken en slim reizen in het mkb. Maar ik zou ook de ondernemers zelf willen oproepen proactief met HNW aan de slag te gaan."
 

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024